FAQ

Woerden Energie:

Veel gestelde vragen

Iedere inwoner van Woerden kan vanaf 16 jaar lid worden van de coöperatie.

Woerden Energie is in januari 2020 als coöperatie opgericht. Dat betekent dat samenwerking hoog in het vaandel staat: samen hebben we invloed en samen nemen we onze verantwoordelijkheid. Maar bovenal zijn we samen eigenaar van de lokale energieprojecten, waarbij we streven naar minimaal 50% lokaal eigendom.

Twee doelen streven we als Woerden Energie na: ten eerste het zo efficiënt en goed mogelijk uitvoeren van lokale energieprojecten – waarin zoveel mogelijk Woerdenaren deelnemen – en ten tweede het bevorderen van lokale verduurzaming.

Een energiecoöperatie is een groep mensen die samen lokale duurzame energie opwekt. Samen zijn de leden eigenaar van de coöperatie.

Woerden Energie is een energiecoöperatie die lokaal groene stroom opwekt voor het eigen verbruik van de leden. Wij zijn samen eigenaar van zonnepanelen, windmolens en andere duurzame energiebronnen.

Op deze manier stimuleert de energiecoöperatie de lokale economie, door opbrengsten van de energieprojecten te investeren in de lokale gemeenschap, bijvoorbeeld voor een opknapbeurt van een pleintje, een speeltuin, het zwembad of misschien wel het clubhuis van jouw sportclub.
Om als club mensen samen energie op te wekken, heb je een rechtsvorm nodig. Een coöperatie blijkt hiervoor gewoonlijk het meest gebruikelijk. Een coöperatie heeft net als een vereniging een bestuur en leden. Samen zijn de leden eigenaar van de coöperatie.

Vele mensen, zowel inwoners als bedrijven en boeren, hebben een geschikt dak om zonnepanelen op te leggen. Om zulke projecten van de grond te krijgen, is de steun van zo veel mogelijk inwoners nodig. In een energiecoöperatie heeft iedereen de mogelijkheid om naar eigen believen in energieprojecten te investeren. Door financieel deel te nemen in een collectief energieproject van een lokale energiecoöperatie, kan je toch investeren in zonne- of windenergie.

Woerden Energie is een compleet onafhankelijke organisatie. We zijn immers opgericht door en voor de Woerdense inwoner. Dat betekent dat we geen onderdeel zijn van de gemeente Woerden en ook geen onderdeel zijn van een projectontwikkelaar.

We willen een coöperatie zijn die opkomt voor haar leden en alle inwoners van de gemeente Woerden. Dat betekent dat we bij ieder lokaal energieproject zoveel mogelijk belangen willen afwegen, om tot de beste oplossingen te kunnen komen.

Het dagelijks bestuur van Woerden Energie is gekozen door de leden op de Algemene Ledenvergadering. De bestuursleden kunnen eveneens worden ontslagen door de leden.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de voortgang van de Woerden Energie en geeft leiding aan de energiecoöperatie.

De ALV is de hoogste macht van de energiecoöperatie. De ALV benoemt en ontslaat bestuurders en de ALV stelt de jaarrekening en winstbestemming vast van de energiecoöperatie.

De ALV bepaalt de koers, het beleid en de activiteiten van de energiecoöperatie. Zij gaat ook over zaken als statutenwijziging en fusie of ontbinding van de coöperatie.

Onze partners