Een energiecoöperatie van en voor Woerdenaren, dat is Woerden Energie! Wij zijn een burgerinitiatief dat werk maakt van de lokale energietransitie. Meer duurzame energie en minder CO2 bereiken, dat wil jij toch ook? Word nu gratis lid!

Hierom word je lid

Je wil een bijdrage leveren aan de lokale energietransitie.
Je staat voor klimaat en natuur verbeteren door samenwerking.
Je gaat voor meer duurzame energie en minder CO2.

Voordat je lid wordt

Inmiddels hebben we al heel wat leden en we hopen natuurlijk dat jij vandaag ons nieuwste lid zult worden. Samen bereik je immers meer dan in je eentje. Wil je eerst meer weten over het lidmaatschap? Raadpleeg dan onze veel gestelde vragen. Reeds lid geworden? Bekijk hoe je nog meer kunt meedoen.

Vul het onderstaande formulier in en klik op de verzendknop. Zo simpel!

Yes, jij wordt gratis lid!
  Nieuws over onze leden

  Over onze leden verschenen de volgende nieuwsberichten:

  • ALV-2024-04-24

   Afgelopen week vond op 24 april de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van Woerden Energie plaats, waarbij een mooi aantal leden aanwezig was. Er kon worden teruggeblikt op het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar de toekomst van onze energiecoöperatie. Wij mochten stilstaan bij het aftreden van Mark Bouwmeester als bestuurslid, die zich vier jaar voor de coöperatie heeft ingezet. Zijn inzet en technische kennis werden geprezen door Koen Hordijk, die zelf werd herkozen tot voorzitter voor een tweede termijn van vier jaar. Daarnaast is Martien Kok officieel toegetreden tot het bestuur, met zijn passie voor duurzaamheid en ervaring als business controller. De ALV stemde unaniem in met zijn benoeming. Verder stonden onder andere de financiële zaken op de agenda, die werden besproken door penningmeester Erwin Meijer. De leden stemden unaniem in met de vaststelling van de jaarcijfers en verleenden het bestuur decharge voor de uitgevoerde taken. Het bestuur heeft enkele toezeggingen gedaan voor de financiële verantwoording voor volgend jaar. Overigens hebben Edo de Roo en Marien Kreuger zich aangeboden om zitting te nemen in de Kascommissie voor 2025. Fraai is dat ons ledenaantal het voorbije jaar flink is gegroeid tot 384. Afgelopen jaar is besloten dat alle leden gratis lid kunnen worden. Een groot ledenaantal is belangrijk voor de invloed die we samen hebben op bijvoorbeeld de gemeente en richting projectontwikkelaars. We hebben ook ruim 700 nieuwsbrieflezers. Naast financiën en bestuurswisselingen werden ook updates gegeven over lopende projecten, waaronder Zonnegaard Lievaart en het initiatief in Reijerscop. De betrokkenheid van de leden bij deze projecten blijft essentieel voor het succes. We eindigden de avond met een hartelijk dankwoord aan alle vrijwilligers die zich inzetten voor Woerden Energie. Dankzij al deze vrijwilligers is Woerden Energie niet alleen van de grond gekomen, maar zal zij komend jaar zelfs haar eerste lustrum vieren. Ideeën voor de viering zijn welkom. Jurgen Huismanbestuurslid

   Lees meer...
  • Bob Verwer 300ste lid

   Met Bob Verwer mochten we deze maand het 300ste lid van onze coöperatie verwelkomen. We zijn daar natuurlijk erg blij mee en wilden dat laten blijken door hem een bloemetje te brengen. Woerden Energie groeit hard Het ledental is dit jaar al met 120 nieuwe leden toegenomen. De teller staat nu op ruim 300 leden. Dit kwam vooral door de publiciteit die het rapport Energielandschap Woerden in de media heeft gekregen en de campagne voor de fondswerving van de ontwikkelingskosten voor het eerste grootschalige zonnepark Zonnegaard Lievaart. Bob Verwer steunt Woerden Energie door lid te worden Afgelopen tijd heeft Bob het nieuws over Woerden Energie in de kranten goed gevolgd en dat zorgde ervoor dat hij steeds enthousiaster werd over wat de coöperatie zoal doet. Ook voor hem en zijn vrouw Riet geldt dat alles wat bijdraagt aan een gezonder klimaat en een beter milieu hun steun verdient. Zeker als wordt gezien dat het niet alleen bij woorden blijft, maar vooral ook als concrete acties worden genomen. Dat was voor Bob een belangrijke reden om lid te worden en de coöperatie daarmee te steunen. Hoe meer leden hoe beter We merken dat verduurzaming steeds meer leeft bij de burgers in Woerden, dat zorgt voor betrokkenheid en vraagt om actie. Woerden Energie vervult daarin een belangrijke rol en ziet het leveren van een bijdrage aan de lokale energietransitie als haar primaire verantwoordelijkheid. Daarom is lidmaatschap bij de coöperatie van levensbelang, juist in deze tijd! Hoe meer leden, hoe beter. Word lid als je het nog niet bent en steun je lokale energiecoöperatie! Koen Hordijk Voorzitter

   Lees meer...