Aankondiging ALV dinsdag 11 april

Aankondiging ALV dinsdag 11 april

Op dinsdag 11 april a.s. organiseren wij voor de derde keer een Algemene Ledenvergadering (ALV). De vergadering wordt gehouden in de Oliphant van Plein 7, Kerkplein 18 in Woerden. We beginnen de vergadering om 19:30 uur en ronden af om uiterlijk 21:30 uur. Er is inloop vanaf 19:00 uur en na afloop is er gelegenheid voor napraten en een drankje.

We hebben een uitgebreid programma voor die avond waarvoor we tijdig de agenda zullen toesturen

We gaan twee nieuwe bestuursleden voorstellen, t.w. Fok de Wit als secretaris en Erwin Meijer als penningmeester en vragen de vergadering hun benoeming goed te keuren.

We gaan spreken over hoe we de ontwikkelingskosten van het eerste grootschalige zonneproject ‘Zonnegaard in Barwoutswaarder’ kunnen financieren en waarvoor we deelnemers zoeken. We zullen daarvan de begroting doornemen en de kansen en risico’s in beeld brengen.

We zullen ook het rapport Energielandschap Woerden evalueren en bespreken hoe hiermee verder te gaan. We hebben een uitgebreid programma voor deze avond en praten je bij over de ontwikkelingen van de coöperatie en hoe we de toekomst met elkaar vorm kunnen geven.

We vinden de onderwerpen belangrijk en rekenen daarom graag op je komst. Het is wel een voorwaarde dat je lid bent van de coöperatie om aan de ALV- vergadering deel te kunnen nemen. Even snel lid worden dus!
Graag ontvangen wij vóór 3 april een bevestigingen van je komst, die je kunt sturen naar fok.dewit@woerdenenergie.nl.

Wij hopen je de 11e april te mogen ontmoeten.

Namens het bestuur,
Koen Hordijk
Voorzitter