Bericht van Woerden Energie in de Snelpost

Bericht van Woerden Energie in de Snelpost

In de laatste Snelpost, de nieuwsbrief van de wijkplatform Snel en Polanen en Waterrijk, schreef Mark Bouwmeester het onderstaande bericht.

De raad van gemeente Woerden heeft in juli j.l. vastgesteld hoeveel duurzame energie Woerden op eigen grondgebied gaat opwekken. Zonne-energie op daken, zonne-energie bij boerderijen, op het erf, wind op het erf, grote zonnevelden en windenergie. Het is natuurlijk de vraag waar dat allemaal gaat gebeuren, wie dat gaat realiseren en hoe dan.

Na deze algemene inleiding stelde ik mij en WE voor, Mark Bouwmeester, bestuurslid van Woerden Energie, de energiecoöperatie van Woerden. Het idee van Woerden Energie is dat inwoners van Woerden meedenken, mee ontwerpen, meebepalen wat, hoe en waar projecten worden gerealiseerd. En Woerden Energie wil ervoor zorgen dat inwoners van Woerden kunnen mee investeren en dus ook financieel meeprofiteren van duurzame energieproductie.

En Snel en Polanen en Waterrijk dan? En u dan, zo vroeg ik in het artikel.

Via het Zonnecollectief van Woerden Energie kunt u zonnepanelen op uw eigen dak realiseren. Of u kunt meedoen in een zonnepanelen-op-groot-dak project voor b.v. een appartementencomplex. Heeft u al zonnepanelen? Die elektriciteit kunt u via Woerden Energie lokaal verkopen. Kijk voor de mogelijkheden op de website van Woerden Energie.

En als u geen (geschikt) dak heeft, maar wel wil profiteren van duurzame energie uit Woerden? Zouden we samen in Snel en Polen en Waterrijk een groot project kunnen realiseren? Samen ontwerpen. Met pluktuinen? Voedselbos? Recreatie? Voor de kinderen educatie, want niets is zo belangrijk als hen mee te nemen in de energietransitie!

Het is aan uzelf natuurlijk om dit te ontwerpen, maar ik geef een klein voorzetje. Niets is nog besloten, niets is nog vastgelegd. Misschien vindt u het leuk hierover door te praten of samen te ontwerpen.

De Cattenbroekerplas, en dan bedoel ik niet het natuurplas gedeelte. Deze is zo’n 40 hectare groot. Zou daar een drijvend zonnepark gerealiseerd kunnen worden? Met recreatie vlonders en klim- en klauter vlotten voor de kinderen? Met drijvende moestuinen, misschien wel de toekomst van Nederland? Met een educatiecentrum? Een Romeinse uitkijktoren? Een vogelkijktoren? Dat zou voor 1000 huishoudens zonnestroom kunnen produceren. Woerden voor Woerden. Energie van en voor onszelf. Ik ben heel benieuwd.

Mark Bouwmeester
Bestuurslid Woerden Energie en energietechnoloog