De weg naar een nieuw woerdenenergie.nl

De weg naar een nieuw woerdenenergie.nl

Met veel trots hebben we tijdens de afgelopen zomerperiode – na een tijd van hard werken – onze nieuwe website ingeluid. En dat is niet zomaar iets. Door de mogelijkheid een nieuwe site te kunnen maken (dankzij een hier speciaal voor bestemde subsidie), hebben we een aanzienlijke professionaliseringsslag gemaakt! Laat in deze bijdrage voorop staan dat onze site werkelijk een project is, een project waar nog steeds aan gewerkt wordt, maar evenwel dat nu de fundamenten stevig staan, het tijd is om eens terug te blikken op de reis hiernaartoe.

Geboren uit noodzaak

Woerden Energie heeft een doel: samen verandering in de Woerdense energiesamenstelling teweegbrengen. Dat doen we bijvoorbeeld door met elkaar duurzame-energieprojecten op te zetten. Dat doel vergt uiteraard meer dan slechts een gedeelde intentie – je moet verandering immers ook kunnen faciliteren. In het bijzonder bijvoorbeeld door leden de mogelijkheid te geven zich via de site in te schrijven voor het investeren in projecten (iets wat op korte termijn van start gaat) of door ruimte te maken om je boodschap te kunnen verkondigen. Dit bleek slechts mogelijk door een geheel nieuwe site te laten maken.

Wie A zegt…

In januari 2021 besloten we daarom de mogelijkheden voor een nieuwe site te onderzoeken. Die zoektocht bracht ons bij een lokaal bureau: Brût, uit Harmelen. Maar het opzetten van een site bleek algauw makkelijker gezegd dan gedaan: want wat moet er nu eigenlijk allemaal op de site komen? En direct de vervolgvraag: hóe moet het op de site komen? – want ook vormgeving is van belang. Het bleek een uiterst interessant vraagstuk waar Koen en ik ons regelmatig over bogen.

Beeldhouwen

De vele maanden die hierop volgden kenmerkten zich door een constant schaven aan velerlei zaken – van tekst tot afbeeldingen en toepassingen – om ten slotte de gewenste vorm te krijgen. Ja, ik voelde me veelvuldig een soort beeldhouwer die steeds weer de tijdelijke resultaten weegt en kritisch tegen het licht houdt. Dit proces was intensief, maar vooral ook leuk om te doen. Veelvuldig zeiden Koen en ik tegen elkaar hoe uitdagend het is om zo’n projectje uit te voeren.

De laatste hand

Tegen de zomer kwam bericht: het raamwerk ligt er; jullie kunnen het gaan invullen. Toen kwam de hele onderneming in een waarachtige stroomversnelling. Teksten, beeldmateriaal: alles moest kloppen. En met ieder stukje dat je plaatste en met iedere eigen afbeelding die op een pagina prijkte werd de site een stukje meer ‘Woerden Energie’. Met veel hulp van leden die graag bijdroegen aan de site kon in augustus uiteindelijk worden uitgeroepen: ze kan online!

Terugkijkend op de prestatie die we met elkaar geleverd hebben, is mij wellicht het dierbaarst nagebleven hoe bijzonder het eigenlijk is, dat iets wat begint als slechts een abstract idee langzaam uitgroeit tot een platform dat van ons allen is en écht iets uitdraagt – in dat opzicht vormt de site een mooie parallel met Woerden Energie zelf; en is zij een prachtige voorbode voor de toekomst!

Jurgen Huisman
Bestuurslid communicatie en media