Discussie over Cattenbroekerplas komt op gang door artikel in AD Groene Hart

Discussie over Cattenbroekerplas komt op gang door artikel in AD Groene Hart

AD Groene Hart publiceerde afgelopen dinsdag een uitgebreid artikel over onze plannen met een drijvend zonnepark op de Cattenbroekerplas en een energietuin in de polder van Cattenbroek.

Onze plannen uitgebreid in de publiciteit

Niet alleen AD Groene Hart, maar ook het Kontakt (Woerdense Courant) besteedde al eerder ruime aandacht aan de plannen die we in het rapport Energielandschap Woerden hebben beschreven. Wij zijn blij met de discussie die daarop volgde, want daar was het om te doen; we willen immers met iedereen in gesprek gaan over hoe de lokale energietransitie op een haalbare en betaalbare manier kan worden ingevuld.

Drijvend Zonnepark en de Energietuin bieden tal van voordelen

Het drijvend Zonnepark levert ca. 35% meer duurzame stroom op. Door plantenbakken aan de rand wordt het park vrijwel aan het oog onttrokken, ecologie en recreatie kan worden versterkt en het ontziet de landbouw. Ook de Energietuin in polder Cattenbroek kan met verticale panelen zo worden ingericht waarbij duurzame landbouw, een voedselbos, ecologie en recreatie goed met elkaar samen kunnen gaan. Klik hier voor uitgebreide informatie over het rapport.

Wat vindt de gemeente ervan?

Het college heeft laten weten dat een drijvend zonnepark op dit moment niet past binnen het beleid van de gemeente. Het in 2021 aangenomen Afwegingskader voorziet niet in deze plannen, daarvoor zal een nieuw raadsbesluit moeten worden genomen. Uit reacties is al wel gebleken dat partijen als Progressief Woerden en Lijst van der Does positief staan tegenover de plannen.

Woerden Energie zoekt niet de confrontatie, maar wil juist verbinden

Voor sommige bewoners aan de plas of watersportbeoefenaars kunnen de plannen best confronterend overkomen, dat realiseren wij ons ook. Het is daarom belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren. Het is allemaal nog niet zover, eerst zullen we met de raadsleden in gesprek gaan en zien of er een meerderheid te vinden is voor de plannen. Mocht er behoefte zijn aan een gesprek, dan zijn we daar uiteraard altijd voor beschikbaar. We doen het immers samen!

Koen Hordijk

voorzitter