Het heeft lang geduurd; veel te lang hebben de deelnemers moeten wachten op de aansluiting van ons eerste zon-op-dak project, maar eindelijk is het dan zover en levert het project nu groene stroom!

Waarom duurde het allemaal zo lang?

Iets meer dan een jaar geleden hebben de inschrijvingen voor participatie in het project Beukehof van Dam afgerond. Daar schreven we nog dat we verwachtten dat het project in januari 2023 zou worden aangesloten op het stroomnet. Door allerlei factoren, waaronder werkzaamheden die complexer bleken dan van tevoren gedacht en een tekort aan materiaal en personeel, is de oplevering van het project pas nu rond en levert de zonne-installatie uiteindelijk de groene stroom.

Toekomstige zon op dak projecten

In de praktijk blijkt het erg ingewikkeld om zon op dak projecten te realiseren. Drie jaar geleden hadden we nog een lijstje van wel tien projecten, maar door allerlei oorzaken vielen projecten af. Ook zat het niet mee om een ervaren projectleider aan te trekken die het traject soepel wist te doorlopen. Met de kennis en ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd kunnen gelukkig nu wel veel zelf, maar steunen we ook op professionele organisaties, die ons helpen bij de ontwikkeling. We zullen ons blijven inzetten om zon-op-dak projecten te ontwikkelen en uit te voeren, maar doen dat op gepaste wijze met de capaciteit die we met vrijwilligers kunnen opbrengen.
Op naar het volgende succesvolle project!

Welke informatie volgt nog?

We zijn blij dat het nu zover is en zullen de deelnemers van Beukehof van Dam en belangstellenden binnenkort informeren over een feestelijke ingebruikname van de installatie op vrijdagmiddag 30 juni. Daarom voor nu: save the date.

Koen Hordijk
voorzitter

Categorieën: Nieuws