Energie van Utrecht

Energie van Utrecht

Energie van Utrecht is de koepelcoöperatie van lokale energiecoöperaties is Utrecht. Deze coöperaties hebben gezamenlijk een projectbureau opgericht om zich verder te professionaliseren.

Energietransitie versnellen van onderaf

De lokale energiecoöperaties in de provincie Utrecht zien veel mogelijkheden om de Utrechtse energietransitie te versnellen. Om de kansen voor duurzame energieprojecten ten volle te benutten, ontbreekt het vaak aan voldoende kennis, ervaring en menskracht. Daarom is het Projectbureau Energie van Utrecht opgericht. Met ondersteuning van dit Projectbureau realiseren de lokale energiecoöperaties meer en meer duurzame energieprojecten. Denk hierbij aan zon en wind op land, zon op dak, de inclusieve energietransitie, woningverduurzaming enzovoort. Daarmee versnellen ze gezamenlijk de Utrechtse Energietransitie, zorgen ze voor een maatschappelijke inbedding van de projecten en wordt kennis ontwikkeld en gedeeld. Ook zorgt Energie van Utrecht voor een sterke regionale politieke lobby.

Projectbureau

Het Projectbureau bestaat uit een vakkundig team van projectontwikkelaars, experts en ondersteunende diensten en biedt professionele ondersteuning aan lokale energiecoöperaties in de provincie bij duurzame energieprojecten. Lokale energiecoöperaties zijn eigenaar en opdrachtgever van het Projectbureau. Bij alle projecten zijn lokaal zeggenschap, lokaal eigendom en lokale verankering belangrijke uitgangspunten.

Energiecoöperaties kunnen het Projectbureau inschakelen voor:

  • Het versterken van de organisatiestructuur en expertise van de lokale coöperatie.
  • Energieprojecten met lokale identiteit waarvan de revenuen terugstromen naar de omgeving.
  • Expertise voor duurzame energieprojecten (participatie, stakeholdersmanagement, omgevingsmanagement, communicatie, financieel, juridisch, technisch, landschappelijk enzovoort).
  • Het openen van deuren bij provincie en andere overheden.
  • Hulp bij aanbestedingen, wettelijke regelingen, het werven van fondsen en financiering van projecten.
Kennisdeling

Energie van Utrecht heeft kennisontwikkeling en -deling hoog in het vaandel staan. Zo organiseren we diverse opleidingen en kennisbijeenkomsten en faciliteren we verschillende Communities of Practice zoals die van de ‘inclusieve energietransitie’ of ‘cooperatief projectleider zon en wind’.

Fanny Claassen
directeur Projectbureau Energie van Utrecht