Samen lukt ‘t! Dat is de slogan van Schuldhulpmaatje. Mensen die in de geldproblemen zitten, hebben een groot netwerk om hen heen nodig op weg naar een schuldenvrijperspectief. Zo ingewikkeld zit onze samenleving helaas in elkaar. Met de energietransitie en haar opgaven voor de komende jaren is het mogelijk nog veel complexer. En dus geldt hier helemaal: alleen SAMEN lukt ‘t. Met elkaar de schouders eronder zetten, sterke schouders die de zwaarste lasten ook willen dragen en zo samen op weg naar een hoopvolle en groene toekomst.

Deze woorden staan onder mijn naam op de website van Woerden Energie. Mijn naam is Joost Schelling en ik ben sinds 2017 in Woerden werkzaam als dominee, verbonden aan de Kruiskerk (Protestantse Kerk). Ik woon samen met mijn vrouw en 3 dochters in de wijk Schilderskwartier. Vrijwillig ben ik verder actief bij Schuldhulpmaatje Nederland als voorzitter van deze landelijke vereniging. In meer dan 150 gemeenten in Nederland proberen we de schuldhulpverlening in te richten naar het concept van vrijwillige maatjes. Tezamen met de reguliere en wettelijke schuldhulpverlening willen we mensen een schuldenvrije toekomst bieden en weer zicht geven op het goede leven. Maar dat gaat alleen maar werken als iedereen samenwerkt, daarom onze slogan: Samen lukt ’t.

Ook voor de energietransitie is een gezamenlijke aanpak noodzakelijk. Financieel kan niet iedereen tegelijk dezelfde energiebesparende stappen maken. En ook de woonpositie kan te veel verschillen. Tenslotte is er nog altijd een grote groep in onze samenleving die niet ineens de grote bedragen voor verduurzaming kan opbrengen, omdat ze niet beschikken over voldoende spaartegoed.
Binnen Woerden Energie wil ik een actieve bijdrage leveren aan het doordenken van het aspect van inclusiviteit bij de energietransitie. Maar ook zorgen voor ‘handen aan het bed’: hoe kunnen we inclusiviteit omzetten tot concrete acties, die mensen helpen om stap voor stap te verduurzamen. Heb je daar ideeën over, ken je goede praktijken elders uit het land? Mail mij gerust. Want ook hiervoor geldt: Samen lukt ‘t.

Joost Schelling
Ambassadeur inclusieve energietransitie

Categorieën: Nieuws