De gemeenteraad van Woerden heeft tijdens de raadsvergadering van 26 januari besloten om de polder in Reijerscop aan te wijzen als zoekgebied voor windenergie en het proces in Barwoutswaarder met een grootschalig zonneproject niet te vertragen.

Polder Reijerscop, de meest logische locatie voor windenergie

Het raadsbesluit heeft veel voeten in de aarde gehad, er werden wel drie vergaderingen aan gewijd, waarbij emoties van bewoners soms hoog opliepen. In de raadsvergadering van 26 januari kregen de raadsleden nog een laatste kans om hun tegenstanders tot andere gedachten te brengen. De vergadering, die tot middernacht duurde, had als uitkomst dat de raad met 17 stemmen voor en 14 tegen instemde met het raadsvoorstel om de polder van Reijerscop aan te wijzen als zoekgebied voor windenergie. Dit betekent nog niet dat er ook echt windmolens komen, maar wel dat er een gebieds- en participatieproces wordt opgestart waarbij zoveel mogelijk bewoners betrokken zullen worden. Zo zal er o.m. onderzoek worden gedaan naar de veiligheids- en gezondheidsaspecten van windmolens.

Met het project ‘Zonnegaard in Barwoutswaarder’ kunnen we aan de slag

In het raadsvoorstel stond dat voor grootschalige zonneprojecten zoals ‘Zonnegaard in Barwoutswaarder’ (fam. Lievaart) eerst een uitvoerig gebiedsproces door de gemeente zou worden uitgevoerd en dat een zgn. maatschappelijke tender zou worden ontworpen om het project te kunnen aanbesteden. Dat had tot gevolg kunnen hebben dat het project met ruim 1,5 jaar vertraagd zou worden. Gelukkig heeft de raad, zelfs unaniem, besloten om daarvan af te zien en het project ruimbaan te geven om ontwikkeld te worden.

Wat zijn de volgende stappen bij Woerden Energie

Voor ‘Zonnegaard Barwoutswaarder’ betekent het dat we vrij snel een omgevingsvergunning kunnen aanvragen en dat we geld zullen ophalen bij de leden en het Ontwikkelfonds van Energie Samen om de ontwikkelingskosten te kunnen financieren.
Voor Reijerscop zijn we in gesprek met de gemeente hoe wij kunnen deelnemen aan het participatieproces. In het rapport Energielandschap Woerden hebben wij een hoofdstuk geschreven hoe wij aan dat proces een bijdrage kunnen leveren. Bij Provincie Utrecht hebben wij subsidie aangevraagd om aan dat proces concreet invulling te kunnen geven.

Koen Hordijk

Voorzitter

 

Categorieën: Nieuws