Het participatieproces in een notendop

Het participatieproces in een notendop

Vanwege de nieuwe SCE-regeling was het nodig om het participatieproces vanaf de tekentafel opnieuw in te richten. Er moesten verschillende documenten worden opgesteld om voor de projecten Annex Cinema en van Dam in Zegveld een goed lopend participatieproces mogelijk te maken.

De documenten spelen bij de participatie een belangrijke rol

De inhoud van de documenten moeten kloppen en op elkaar afgestemd zijn, ook in relatie tot de statuten. Voor een goed participatieproces hebben we nieuwe documenten opgesteld zoals het SCE-reglement, de Deelnemersovereenkomst, de Participatiebesluiten en de Informatiedocumenten.

Het gaat bij participatie om vertrouwen

Participatie is een serieuze aangelegenheid, want je investeert in een project en ontvangt daarvoor een rendement. Maar daarnaast leg je het geld voor een periode van 15 jaar vast en loop je, weliswaar beperkt, toch een risico. Ook de bank verstrekt voor de financiering van het project een lening waaraan voorwaarden worden gesteld. Daarom is zorgvuldigheid bij de samenstelling van de documenten zo belangrijk om het vertrouwen tussen de leden en de coöperatie in het proces te kunnen waarborgen.

Een aantal basisvoorwaarden om deel te nemen aan de participatie

Om de deelname aan de participatie zo eerlijk mogelijk te laten verlopen hebben we een aantal basisvoorwaarden vastgelegd, die in het Participatieproces terug te vinden zijn:

  1. Uitsluitend leden kunnen deelnemen aan participatie bij de financiering van de projecten.
  2. De participaties worden, na inschrijving, toegekend aan deelnemers in volgorde van binnenkomst.
  3. De participaties worden verdeeld over het minimum vastgestelde aantal deelnemers, waarbij het brick-wall principe wordt gehanteerd.
  4. Mocht het totaal aantal participaties niet worden gehaald, dan ontvangt de volgende deelnemer(s) de gevraagde participaties totdat het totaal aantal participaties is bereikt.
Data bij de uitvoering van het proces

19 april: informatie over participatie op ALV
20 april t/m 6 mei: inschrijving op projecten
30 april: laatste dag voor aanmelden belangstelling participatie
9 mei tot 13 mei: toekenning participaties
23 mei: informatieavond voor deelnemers (onder voorbehoud)

Een uitvoerige beschrijving van de documenten is te vinden op de website.

Koen Hordijk
voorzitter