Interview met Brecht van der Laan over Zonnegaard Lievaart

Interview met Brecht van der Laan over Zonnegaard Lievaart

Woerdenaar Brecht van der Laan is een gedreven mens die met zijn gezin op een duurzame manier leeft, binnen de draagkracht van de aarde. Hij werkt bij een bedrijf in de zonne-energie en als projectmanager voor het zonnepark ‘Zonnegaard Lievaart’.

We spreken de gedreven Woerdenaar Brecht van der Laan, projectmanager voor het zonnepark ‘Zonnegaard Lievaart‘. Voordat we over panelen spreken, vroegen we hem naar zijn dagelijks leven, zijn werk en vrije tijd. Brecht: “Haha, dat is een vraag waar ik uren over door kan gaan. Wat je vraag bij me oproept is dat ‘werk’ en de rest van je leven altijd gescheiden zijn. Mede dankzij onze duurzame levensstijl hebben we met ons gezin zulke lage kosten dat inkomen uit vijf dagen ‘werk’ niet nodig is. Zo heb ik lang maar één dag in de week betaald werk gehad als MVO-manager en deed ik daarnaast vrijwillig veel werk voor bijvoorbeeld de start van het upcycle centrum hier in Woerden, of organiseerde ik een duurzaam debat. In die tijd raakte ik betrokken bij Woerden Energie. Ook geef ik af en toe lezingen en maak en host ik pubquizzen, gewoon omdat ik dat leuk vind.”

Samenvattend, voegt hij eraan toe: “Uiteindelijk komt het er op neer dat ik binnen de draagkracht van de aarde leef en mijn doel gevonden heb in zo veel mogelijk mensen en bedrijven mee te nemen om dat op hun manier ook te gaan doen.”

Ook beweegt Brecht graag: “En oja, ik speel ultimate frisbee, een teamsport die wel wat weg heeft van rugby, maar dan met een schijf. Ik leerde het ooit spelen van enkele Amerikanen en Canadezen toen ik in Cambodja woonde. Ik vond het zo leuk dat ik in Woerden maar een vereniging heb opgericht om het hier ook te kunnen spelen.”

Poel, flauwe oevers, houtwallen

Lokale duurzaamheid en het voortouw nemen is duidelijk geen bijzaak voor Brecht. Niet vreemd dat hij werkt aan een zonnepark in Woerden: “Op het terrein van fruitteelt-bedrijf Lievaart is een zonnepark gepland, vandaar ook de naam ‘Zonnegaard Lievaart’. Wat ik zo mooi aan dit park vind – naast dat we het met een collectief van Woerdenaren mee opzetten – is dat het natuurinclusief wordt, zoals dat heet. Dat betekent dat we veel maatregelen gaan treffen om de natuur een handje te helpen zodat er meer natuur komt bij de zonnepanelen dan dat er nu al is in de boomgaard. Denk daarbij aan een poel, aan flauwe oevers, aan houtwallen… al dat soort dingen. Een speciaal bureau helpt ons erbij zodat het ook werkt en het wordt echt tof. Ik vind het heel belangrijk dat we zonnepanelen met natuur combineren. Natuur is zeker zo belangrijk als hernieuwbare energie.”

Waar zou dit park komen, gaan er schapen grazen of kunnen we er gaan wandelen? Brecht vertelt: “Dit park is gepland in de polder Barwoutswaarder, het ligt volledig uit het zicht omdat er al een grote bomenhaag om de boomgaard heen staat. Of er schapen komen? Dat hangt af van de gewenste vegetatie en maaibeleid, dat moeten we echt nog uitwerken. Wat we wel al weten is dat er niet gerecreëerd gaat worden. De grond is niet vanaf de openbare weg te bereiken en blijft ook privé eigendom. Ik zou het wel mooi vinden om een zogenaamde energietuin te realiseren: echt open, vol natuur en recreatiemogelijkheden. Dat wordt een leuk vervolgproject. In Mastwijk (Montfoort) wordt aan zoiets gewerkt nu.” Ook in het rapport “Energielandschap Woerden” van Woerden Energie wordt zo’n energielandschap genoemd, namelijk Energietuin Cattenbroek.

Landelijke energiedoelen

Niet alleen zou het een uniek park zijn in de gemeente Woerden, ook schetst Brecht een groter plaatje: “In Woerden zijn er nog niet van zulke parken, we hebben in Woerden wel al enkele grote – en vele kleine – zonne-energie installaties op daken, maar zo grootschalig op land bestaat hier nog niet. Het is wel nodig dat ze er komen. Om aan de landelijke energiedoelen te komen heeft ook Woerden beloftes gedaan via de zogenaamde Regionale Energie Strategie. Die afspraken kunnen we alleen maar invullen door ook op land een paar parken aan te leggen. Laten we dat dan ook op de beste plekken doen en laten we dat voor en door Woerdenaren doen.”

Beweging op gang krijgen

Werken aan duurzaamheid stopt ook daar niet voor hem. Momenteel werkt hij bij Sunbeam. “Sunbeam is ook een bedrijf in de zonne-energie, een hele andere hoek: we maken montage-systemen. Ik werkte er lang als ontwerper en heb er van de ‘duurzaamheid achter duurzaamheid’ zoals ik het maar noem, mijn werk gemaakt. Ik zorg ervoor dat we bij de productie van onze materialen zo weinig mogelijk CO2 uitstoten, onze impact op de natuur snappen en dat we ook op sociaal gebied alles netjes doen. Het mooiste is: vanuit Sunbeam spoor ik ook de hele sector aan om mee te doen, we proberen echt een beweging op gang te krijgen.”

Aantrekkelijk voor Woerdenaren

Zo’n zonnepark wekt stroom op. Hoeveel en wat gebeurt er met de stroom en de opbrengsten? Brecht: “De echte details moeten nog uitgewerkt worden natuurlijk, maar een park van die oppervlakte moet voor zo’n 3800 huishoudens stroom kunnen gaan opwekken. Onderdeel van het ontwikkeltraject waar we nu in zitten is dat we gaan zoeken naar een afnemer voor die stroom. Van de opbrengsten in geld, wordt uiteraard de investering in het park terugbetaald en de vaste kosten zoals onderhoud. Wat er over blijft kan naar investeerders. Als Woerden Energie gaan we uiteraard ons best doen om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken zodat veel Woerdenaren mee kunnen doen, zodra we meer duidelijkheid hebben over kosten en opbrengst van het echte park.”

Infoavond op 23 mei

Wie mee wil doen, meer wil weten of vragen wil stellen over dit zonnepark, is welkom op de informatieavond die Woerden Energie organiseert op dinsdag 23 mei om 19.30 uur bij Plein 7 in Woerden. Wil je erbij zijn? Geef je op via www.woerdenenergie.nl/lievaart/