Tijdens de Nationale Klimaatweek gingen 15 deelnemers samen op reis in hun eigen wereld van klimaatverandering. Ons commissielid Stefanie Arndt vertelt over de KlimaatGesprekken die zij met deelnemers voerde.

“Tijdens de Nationale Klimaatweek (31 oktober t/m 6 november) zijn allerlei activiteiten georganiseerd rondom het onderwerp duurzaamheid. Zo ook de interactieve lezing “Klimaatgesprekken: jij & klimaatverandering – hoe kom je in actie?” op woensdag 2 november. Ik nam in mijn rol van Klimaatcoach hierbij een groep van 15 deelnemers mee op reis in hun eigen wereld van klimaatverandering.
Door middel van groepsdiscussies – o.a. het delen van “guilty pleasure” en dromen, opdrachten in tweetallen en oefengesprekken in kleine groepjes zijn we in gegaan op de volgende vragen:

  • Wat betekent klimaatverandering voor jou? O.a. welke dilemma’s kom je zelf tegen? Wat belemmert je om stappen te zetten en wat motiveert je juist?
  • Hoe kan jij je voetafdruk verkleinen? Dus waar zit mijn grootste impact? En welke concrete stappen kan jij zelf zetten? Denk hierbij aan thema’s als Wonen, Eten & Drinken, Reizen, en Consumeren.
  • Hoe kan jij handafdruk vergroten? Oftewel, hoe ga je het gesprek aan met anderen in je omgeving over klimaatverandering? Hoe ga ik om met de urgentie die je voelt en de ander wellicht nog niet? Wat is effectief en wat kan je beter laten?
Jouw verborgen impact op deze planeet

De deelnemers hadden van te voren als huiswerk meegekregen om de test op https://www.mijnverborgenimpact.nl te maken. Hiermee kan je inzicht krijgen in jouw verborgen impact op onze planeet. Op basis van deze test kan je meten hoeveel aardbollen er nodig zouden zijn als iedereen zoals jij leeft, woont, werk, reist en consumeert. Voor sommigen was dit best confronterend, en een des ter grotere motivatie om verder aan de slag te gaan met verduurzamen. De deelnemers vonden het fijn om hier in groepsverband mee aan de slag te gaan. Eén van de deelnemers: “De lezing van Stefanie bracht mij in contact met anderen die ook het streven hebben om meer klimaatneutraal te leven, extra inzicht en kennis omtrent de klimaatcrisis en weer een stimulans om weer een tandje bij te zetten inzake onze CO2 uitstoot!”

Een vervolg van KlimaatGesprekken komt er zeker

Het doel van deze interactieve kennismakingsbijeenkomst was enerzijds om bewoners samen te brengen en de eerste handvaten te reiken om hun voetafdruk (verder) te verkleinen en handafdruk te vergroten. Anderzijds was deze bijeenkomst bedoeld om een goed idee te geven van wat KlimaatGesprekken is. KlimaatGesprekken is een stichting die uit een groeiende groep Klimaatcoaches bestaat en naast de kennismakingsbijeenkomst de 6-delige workshopreeks en de opleiding tot Klimaatcoach aanbiedt. Er wordt gewerkt vanuit de waarden Hoop, Humor en Handelingsperspectief. Vanwege het grote succes en omdat het aantal maximale deelnemers bereikt was, zal in de komende maanden nogmaals eenzelfde interactieve lezing plaatsvinden. In het najaar van 2023 gaat naar verwachting de eerste 6-delige workshopreeks van KlimaatGesprekken in Woerden van start.
Houd de nieuwsbrief daarom goed in de gaten!”

Stefanie Arndt
Commissielid communicatie en media

Categorieën: Nieuws