Mark spreekt in bij de gemeenteraad voor doorpakken in Barwoutswaarder

Mark spreekt in bij de gemeenteraad voor doorpakken in Barwoutswaarder

Tijdens een thema-avond van de gemeenteraad op 12 januari sprak bestuurslid Mark Bouwmeester in om vaart te maken met Zonnegaard in Barwoutswaarder.

Op tafel liggen twee belangrijke raadsvoorstellen

Het eerste voorstel betreft de keuze van een locatie voor een grootschalig windpark. De gemeente heeft de raad voorgesteld om voor Reijerscop te kiezen omdat uit een studie bleek dat deze locatie op punten beter geschikt is. Maar ook de locatie Barwoutswaarder is nog niet van tafel. Het tweede voorstel betreft een te nemen besluit te nemen over de procedures bij grootschalige projecten t.w.: eerst een uitgebreid gebiedsproces uitvoeren en daarna het langdurig proces van een maatschappelijke tender uit te voeren, dat mogelijk voor een vertraging van minimaal 1,5 jaar kan zorgen.

Inspraak voor doorpakken met Zonnegaard in Barwoutswaarder

Mark en onze partner Marije Nellestein, projectontwikkelaar bij BHM Solar, hebben tijdens de raadsvergadering ingesproken en hebben uitgelegd dat veel tijd verloren gaat door de voorgestelde procedures. Dat is niet nodig en ook niet wenselijk omdat de netaansluiting bij Stedin al is gereserveerd, én omdat er gebruik gemaakt kan worden van de SDE++-subsidie, én er geen sprake is van netcongestie.
Fruitteler Lievaart, en zijn partner Helene, beide eigenaar van de fruitkwekerij moeten stoppen omdat hun bedrijf geen opvolger heeft en ook niet meer rendabel is. Zij maken zich zorgen over hun toekomst en zullen lang in onzekerheid moeten leven als de onnodige procedures moeten worden uitgevoerd. Ook voor Woerden Energie nemen vooral de financiële risico’s toe als blijkt dat de gemeente het project onnodig vertraagt. Bovendien kan geen ervaring worden opgedaan met het financiële participatieproces en komt er geen geld beschikbaar om iets te doen aan energiearmoede. Woerden Energie is goed voorbereid om het eerste grootschalige zonnepark uit te voeren en kan geen extra vertraging gebruiken.

Wat gaat het worden en wanneer valt een definitief besluit?

Op 19 januari staan de raadsvoorstellen op de agenda om te bespreken tijdens een politiek avond van de raad en op 26 januari zal in de gemeenteraad een beluit nemen. We hopen dat er een meerderheid te vinden is om af te zien van de langlopende procedures zodat Zonnegaard in Barwoutswaarder versneld kan worden uitgevoerd. Een omgevingsvergunning zal dan vervolgens worden aangevraagd.

Koen Hordijk
Voorzitter