Mijlpalen voor Zonnegaard Lievaart

Luchtfoto Lievaart Plangebied

Mijlpalen voor Zonnegaard Lievaart

Donderdag 4 mei was een mooie dag voor Zonnegaard Lievaart: de aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend bij de Gemeente Woerden.

Er is veel werk verzet om een zo goed mogelijke indiening te doen: watertoets, stikstoftoets, bouwtekeningen, participatieplan, ruimtelijke onderbouwing, landschappelijke inpassing…. Maar liefst 19 documenten. Ook is de project BV opgericht zodat de vergunning gelijk op de naam van de uiteindelijke houder kan komen. Met dit alles hopen we op een soepele afhandeling.

Ander goed nieuws is dat de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) subsidie dit jaar pas in september wordt opengezet. Waarom is dat goed nieuws? Normaal is de SDE-ronde ergens in het voorjaar, een vergunning is een vereiste om een subsidie aanvraag in te dienen. We hadden hierdoor voor de Zonnegaard pas volgend jaar subsidie kunnen aanvragen. Met het uitstel van de SDE én het indienen van de aanvraag is er de mogelijkheid om nog dit jaar SDE aan te vragen en het hele project ruim een half jaar sneller te realiseren.

Op 23 mei wordt een informatieavond gehouden over de mogelijkheid mee te financieren aan de ontwikkeling van Zonnegaard Lievaart, dan gaat ook de inschrijving voor participatie open. Meer informatie volgt nog, maar houd de datum vast vrij.

Brecht van der Laan
Projectleider Zonnegaard Lievaart