Met een ruime opkomst van 25 enthousiaste leden werd in goede sfeer op 19 april bij Plein 7 de tweede Algemene Ledenvergadering gehouden. Daarbij stond besluitvorming over het Participatieproces en het onderzoek naar een integraal Energielandschap centraal.

Het inrichten van het Participatieproces was een hele kluif

Voor de drie projecten Annex Cinema, van Dam en Verboom was het met de nieuwe SCE-subsidieregeling noodzakelijk om het Participatieproces degelijk en zorgvuldig in te richten met nieuwe documenten en procedures. Zo moest een SCE-reglement worden opgesteld, een deelnemersovereenkomst, een participatiebesluit en een Informatiedocument voor elk project worden aangemaakt. Daarnaast moest ook de aanmeldstraat voor de deelnemers en de website worden aangepast. Elk document is tijdens de vergadering besproken en steeds unaniem goedgekeurd, dat tot tevredenheid van de opstellers stemde.

Onderzoek naar een integraal Energielandschap

Het bestuur kwam met het voorstel om een onderzoek te doen naar een integraal Energielandschap voor gemeente Woerden. De thema’s die in het onderzoek worden meegenomen betreffen o.a. hoe een bijdrage te kunnen leveren aan de energiearmoede, het formuleren van een raamwerk voor optimale participatie en te onderzoeken hoe met een technische innovatieve oplossing een bijdrage te leveren aan het probleem van netcongestie door opslag van energie. Daarbij zal naar een zo breed mogelijk coalitie worden nagestreefd. Het voorstel werd door de leden unaniem goedgekeurd.

Op de valreep met Verboom in Zegveld een derde project binnengehaald.

Het is gelukt om met Verboom in Zegveld tot overeenstemming te komen voor het realiseren van een derde project met 215 panelen. Met de installatie wordt 96,8 kWp per jaar opgewekt. De totale investering bedraagt € 84.490, waarvan € 31.500 door leden wordt ingebracht. Er zijn 105 participaties van € 300 per participatie beschikbaar voor minimaal 20 leden om het project mogelijk te maken. De deelnemers wordt gedurende de looptijd van 15 jaar een vast rendement geboden van 4,7%. Snel inschrijven dus, dat kan tot 6 mei via de onderstaande link.

Participeren

Als bestuur zijn we blij en dankbaar met de besluiten die de leden tijdens de ALV hebben genomen; dat geeft een flinke boost om gemotiveerd verder te gaan op de ingeslagen weg om een mooie bijdrage te leveren aan de uitvoering van de lokale energietransitie.

Namens het bestuur,

Koen Hordijk
voorzitter

Categorieën: Nieuws