Mooie gesprekken en goede besluiten tijdens derde ALV

ALV 2023

Mooie gesprekken en goede besluiten tijdens derde ALV

Met een ruime opkomst van zo’n 30 enthousiaste leden werd in goede sfeer op 11 april bij Plein 7 de derde Algemene Ledenvergadering gehouden. Daarbij stond de benoeming van twee nieuwe bestuursleden en de besluitvorming over de begroting en de financiering van de ontwikkelingskosten voor de Zonnegaard centraal.

Twee nieuwe bestuursleden stelden zich voor en werden benoemd. De kandidaat-bestuursleden Fok de Wit en Erwin Meijer stelden zich voor, waarna ze unaniem door de vergadering werden benoemd tot resp. secretaris en penningmeester. We zijn blij dat, met de benoeming van beide geschikte bestuursleden, het bestuur nu compleet is en dat de coöperatie voortvarend uitgebouwd kan worden.

Rapport ‘Energielandschap Woerden’ geëvalueerd

De voorzitter bracht kort verslag uit over het rapport Energielandschap Woerden. Zo werd aan de hand van een paar dia’s duidelijk gemaakt hoe met een viertal concrete plannen de lokale doelstellingen voor 2030 op een haalbare en betaalbare manier kunnen worden gerealiseerd. Daarbij rekening te houden met de belangen van de bewoners met een zorgvuldig participatieproces en het creëren van een omgevingsfonds om de leefomgeving te kunnen verbeteren. Belangrijke aspecten bij de plannen zijn o.m. om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van energiearmoede en worden ideeën aangedragen voor innovatieve oplossingen voor b.v. netcongestie en voor het versnellen van de processen.

Voorstel ontwikkelingskosten en financieringsplan voor de Zonnegaard goedgekeurd

Kersverse projectleider Brecht van der Laan gaf uitgebreid uitleg over de ontwikkelingsfase van de Zonnegaard. In de planning is voorzien dat binnenkort bij de gemeente een omgevingsvergunning zal worden aangevraagd. In de ontwikkelingsfase, tot het moment dat het project gebouwd gaat worden, zijn veel kosten gemoeid met het ontwikkelen van het zonnepark zoals bij het aanvragen van de vergunning, de aansluiting op het elektriciteitsnet en veel andere bijkomende kosten. In deze risicovolle fase zal niet alleen geld opgehaald worden bij het Ontwikkelingsfonds van Energie Samen, maar ook bij leden en ondernemers. Voor de fondswerving zal een speciale informatieavond worden georganiseerd op dinsdag 23 mei.

Voorstel gratis lidmaatschap aangenomen

Belangrijke reden om over te gaan op gratis lidmaatschap is om belangstellenden laagdrempelig toegang te verlenen tot de energiecoöperatie. We beogen een brede belangenvereniging te worden en streven daarbij naar diversiteit en inclusiviteit. Op dit moment hebben we ruim 200 leden en willen dit jaar groeien naar 500 leden. Wel blijft het mogelijk om een donatie te doen, waarmee we hopen dat er voldoende geld binnenkomt om algemene kosten te kunnen dekken. Afgesproken is om na een jaar het resultaat te beoordelen.

Voortgang zon op dak projecten

Beukehof van Dam in Zegveld is bijna klaar, de zonnepanelen zijn geïnstalleerd en het wachten is nog op de aansluiting door netbeheerder Stedin. Naar verwachting zal dit nog in april worden uitgevoerd, we hopen dat het project begin mei in werking zal worden gesteld.
Met SC Woerden zijn informerende gesprekken geweest en zullen we binnenkort een voorstel doen voor een zonne-installatie van 450 panelen op het clubgebouw en de tribune.

Mooi resultaat van de vorige actie met het Zonnecollectief

Vanwege de grote belangstelling naar zonnepanelen en de drukte bij installateur SolarProf was de doorlooptijd van een aanvraag tot opdracht langer dan normaal, daardoor kon niet iedereen op tijd een offerte krijgen en haakten sommigen af. Van de 247 aanmeldingen werden toch 58 opdrachten uitgevoerd waarvoor de coöperatie een vergoeding ontving van bijna € 16.000. We zijn blij met het resultaat van deze actie, dat uitnodigt om een volgende actie te houden die op 1 april zal starten met een flyer in Het Kontakt (Woerdense Courant). De installateur heeft toegezegd de doorlooptijd sterk te willen bekorten.

Openstaande vacatures voor vrijwilligers

Fijn dat we met een wervende actie een aantal vacatures hebben weten te vervullen, maar helaas missen we nog een tweetal enthousiaste vrijwilligers. We zoeken nog een actieve marketeer voor de actie “WE gaan OM” en een leuke collega voor de nieuwsvoorziening. Heb je zelf een paar uurtjes in de week beschikbaar of ken je iemand die hiervoor interesse heeft, neem dan even contact op met koen.hordijk@woerdenenergie.nl.

Als bestuur zijn we blij met de belangstelling en de steun van actieve leden die het mogelijk maken om op de ALV goede besluiten te nemen. Dat geeft vertrouwen en een flinke boost om gemotiveerd verder te gaan op de ingeslagen weg om daarmee een mooie bijdrage te leveren aan de uitvoering van de lokale energietransitie.

Namens het bestuur,

Koen Hordijk
voorzitter