We hebben niet stil gezeten!

Koen bij zonnepanelen

We hebben niet stil gezeten!

Achter de schermen is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de nieuwe website, de voorbereidingen voor de ledenwerving op de streekmarkt en de actie met het zonnecollectief.

De nieuwe website

Begin dit jaar ontstond behoefte aan een nieuwe website met een professionele look voor onze projecten en diensten. Daarnaast wilden we verbindingen kunnen maken met o.a. ledenadministratiekantoor Econobis. Met subsidie van de provincie Utrecht om onze organisatie te professionaliseren konden we aan de slag om een nieuwe website te bouwen. Na veel werk te verzetten zijn we erin geslaagd om de website tijdig online te zetten. Het is een mooi platform geworden waar we voorlopig mee voorruit kunnen. De nieuwsbrieven verschijnen eens per week en informeren je over de projecten, nieuws van het bestuur en de ontwikkelingen van de lokale energietransitie.

Ledenwerving op de streekmarkt

Via een subsidieaanvraag “collectieve energie-initiatieven” bij de gemeente zijn we in staat om een actie te organiseren om leden te werven en om de naamsbekendheid van WE te vergroten. De ruimhartige subsidie maakt het mogelijk om flink aan de weg te timmeren met een mooi ingerichte marktkraam op de streekmarkten van 4 en 18 september en 2 en 16 oktober. Hier kunnen belangstellenden met ons kennis maken van 10:00 tot 16:00 uur. Er komen tweetal advertenties in de Woerdense Courant en tweemaal plaatsen we displays langs de invalswegen van Woerden. Belangstellenden die zich op de streekmarkt inschrijven als lid betalen dit jaar geen contributie!

Het Zonnecollectief

De eerste actie met het Zonnecollectief voor particulieren werd een groot succes, reden te meer om een nieuwe actie te starten. Eigenaren van koopwoningen die overwegen zonnepanelen op hun dak te installeren kunnen zich vanaf 1 september via de website aanmelden. Daarnaast worden op 2 september 24.000 flyers met de Woerdense Courant gedistribueerd en wordt er een redactioneel artikel geplaatst om aandacht te vragen voor de actie.

Koen Hordijk
Voorzitter