Participatie met een lach en een traan

Beukehof Van Dam

Participatie met een lach en een traan

Het participatieproces is, na een lange periode van voorbereiding en promotie, nu afgerond. Drie projecten deden mee in de race, waarvan één project, namelijk Beukehof van Dam in Zegveld, succesvol werd afgerond met voldoende deelnemers en participaties.

Eerst het goede nieuws

We zijn blij dat het project Beukenhof van Dam in Zegveld, met 182 panelen voor de coöperatie, goed door het participatieproces is gekomen. Er bleek voldoende belangstelling om de 17 deelnemers tevreden te stellen met hun inschrijving voor de gevraagde participaties. Beukehof van Dam is ook een mooi project omdat Woerden Energie met 182 panelen en van Dam zelf ook met 182 panelen beide samenwerken in dit project. Bovendien is een royale subsidie verkregen van 14,6 cent per kWh voor een looptijd van 15 jaar, waarvan de deelnemers en de coöperatie profijt hebben.

En helaas is er ook minder goed nieuws

Heel jammer is, dat de eigenaar en de huurder van Annex Cinema op het laatste moment, zonder opgaaf van goede redenen, afhaakten. Een flinke tegenvaller voor ons en voor de 23 deelnemers die voor dit project hadden ingeschreven. Erg zuur gezien alle tijd en kosten die we gedurende lange tijd hieraan besteed hebben.
Ook het project van Verboom in Zegveld heeft het niet gehaald. Dit kwam grotendeels omdat het, door omstandigheden, later werd aangemeld en daarom niet voldoende onder de aandacht kon komen. Wat ook meespeelde bij dit project was dat het in hetzelfde postcodegebied ligt als van Beukehof van Dam. Er was kortom onvoldoende belangstelling voor dit project.

Het leerproces

Voor alle vrijwilligers en de projectleider was het de eerste keer dat we het hele proces hebben doorlopen. Er waren een aantal hoogtepunten: de gesprekken met de eigenaren, van de daken, het maken van de quickscans met de businesscases en het inrichten van het participatieproces. Alles bij elkaar veel werk, dat gedaan moest worden en met strikte deadlines! We hebben daarbij de nodige zorgvuldigheid betracht, maar waar gewerkt wordt vallen spaanders waarvan we leren om het volgende keer beter te kunnen doen.

Hoe gaat het verder?

Onze projectleider Paul Nagtegaal gaat voor het project Beukehof van Dam de aansluiting bij Stedin regelen, dat neemt de nodige tijd in beslag. Daarnaast gaat hij ondermeer aanbiedingen opvragen voor de installatie en de verzekering regelen. Eind juni zullen we voor de deelnemers en belangstellenden een informatieavond organiseren. Een datum volgt later nog.

Graag willen wij iedereen die meegewerkt heeft aan dit proces, alle belangstellenden voor de projecten en de deelnemers die vertrouwen hebben gegeven, heel hartelijk bedanken voor jullie bijdrage. Samen komen we verder en maken we er een succes van!

Koen Hordijk
voorzitter