Plan voor drijvend zonnepark op Cattenbroekerplas valt goed: ‘Versterkt recreatie en biodiversiteit’

Plan voor drijvend zonnepark op Cattenbroekerplas valt goed: ‘Versterkt recreatie en biodiversiteit’

Het AD Groene Hart schreef op 9 maart dat het drijvend zonnepark op de Cattenbroekerplas serieus bekeken moet worden. Een ruime meerderheid in de gemeenteraad wil dat Woerden Energie het plan ‘Energielandschap Woerden’ kan toelichten.

Wat vindt de gemeente van de plannen van een drijvend zonnepark?

Het college heeft al laten weten dat een zonnepark niet past binnen de huidige plannen voor duurzame energie in Woerden, maar daar wil de raad zich niet op voorhand bij neerleggen. Progressief Woerden, ChristenUnie-SGP, CDA, Lijst van der Does, D66 en Splinter willen dat het onderwerp op de politieke agenda komt. Het rapport van Woerden Energie voor het zonnepark op de plas kan tot nieuwe inzichten leiden over de wijze waarop aan de opgave van de grootschalige energieopwekking in Woerden kan worden voldaan, aldus de zes partijen. De ‘agendacommissie’ buigt zich donderdag 9 maart over het verzoek.
Jelmer Vierstra, wethouder klimaat en energietransitie, is niet mordicus tegen het zonnepark op de plas. Wel heeft hij eerder laten weten dat dit zonnepark niet past binnen de huidige plannen voor duurzame energie en dat het aan de gemeenteraad is om die eventueel aan te passen. Grootschalige energieopwekking hier zou onwenselijk zijn vanwege de functie van recreatiegebied.

Hoe ziet het plan van het drijvend zonnepark eruit?

De Cattenbroekerplas leent zich uitstekend om een deel te benutten als zonnepark, meent energiecoöperatie Woerden Energie. Het gaat om circa 9,4 van de 40 hectare water. Volgens Woerden Energie voorziet dit plan in duurzame stroom voor vijfduizend huishoudens. Door de ruim 33.000 panelen te omringen met plantenbakken, wordt het drijvende zonnepark aan het zicht onttrokken. Dit groen biedt tevens mogelijkheden voor watervogels om zich te nestelen, merkt Woerden Energie op. Door het met een wandelpad te verbinden met de oever en/of er een Romeinse uitkijktoren neer te zetten, zou het zonnepark ook nog een recreatieve functie kunnen krijgen, oppert de coöperatie.

Versterking van biodiversiteit en recreatie

Marguerite Boersma van Progressief Woerden ziet alleen maar voordelen van het zonnepark. Het versterkt juist de recreatieve functie van de Cattenbroekerplas en kan ook de biodiversiteit vergroten. Naast een drijvend zonnepark komt Woerden Energie met een plan voor een energietuin in de polder Cattenbroek. Op een stuk grond tussen de A12 en de plas ziet Woerden Energie mogelijkheden voor 16.000 verticale zonnepanelen. Dit uitgevoerd met een combinatie van duurzame landbouw, voedselbos en recreatie.

 

Verkort artikel uit het AD Groene Hart van 9 maart 2023
Oorspronkelijk artikel: Ruud F. de Witte, verslaggever