Positieve en nuttige gesprekken tijdens inloopmiddag bij Fruitteler Lievaart in Barwoutswaarder

Bijeenkomst Lievaart

Positieve en nuttige gesprekken tijdens inloopmiddag bij Fruitteler Lievaart in Barwoutswaarder

Op 12 december konden buurtbewoners van Barwoutswaarder en Rietveld tijdens een inloopavond bij fruitteler Lievaart informatie ophalen en hun wensen kenbaar te maken over de plannen voor een zonneweide.

Ideale plek voor de opwek van duurzame elektriciteit

In de polder Barwoutswaarder is een Woerdense agrarische ondernemer bezig met een plan voor een zonneweide: Zonnegaard Lievaart. De eigenaren van Lievaart Fruit Helene en Leo Lievaart, hebben geen opvolging in het vizier en zullen op termijn stoppen met het grootste gedeelte van de perenteelt. Daardoor ontstaat er een ideale plek om binnen de bestaande hagen en uit het zicht van de omgeving duurzame elektriciteit te gaan produceren met zonnepanelen.
Plannen op inspraakavond bij de gemeente enthousiast ontvangen
Op 1 juli 2021 presenteerde Leo Lievaart zijn plan op een inspraakavond van de gemeente Woerden dat door de meeste raadsfracties met enthousiasme werd ontvangen. In juni 2022 volgden zogenaamde keukentafelgesprekken tussen aanwonenden en Utrechtse ontwikkelaar BHM Solar en energiecoöperatie Woerden Energie. Daaropvolgend vond er een eerste inloop plaats met aanwonenden en omwonenden van de Barwoutswaarder en Rietveld. Tijdens deze snikhete 12 juli werd in de koele schuur op het terrein van Lievaart Fruit aan de aanwezigen uitleg gegeven over het voorgenomen plan en werd er geluisterd naar wat de buurt de initiatiefnemers wilde meegeven.

Positieve en nuttige gesprekken op de inloopavond

In de maanden die volgden is er door een ecoloog en landschapsarchitect een analyse gemaakt van het plangebied en de omgeving. Daaruit is een ecologisch advies en een landschappelijk inpassingsplan gekomen. Afgelopen maandag 12 december was er wederom een inloop georganiseerd bij het fruitbedrijf. In tegenstelling tot de vorige inloop was het deze keer ijskoud. Om de aanwezige buurtbewoners warm te houden was er een luchtverwarmer in de vroegere koeienstal geplaatst en was er koffie, thee en kerstkransjes geregeld. De omwonenden van de Barwoutswaarder en Rietveld kregen uitleg bij de concept plantekening met daarin de landschappelijke inpassing. Er was ruimte voor het beantwoorden van vragen en het meegeven van wensen en ideeën. Ook de beleidsadviseur van de gemeente Woerden was aanwezig. De gesprekken waren nuttig en positief. De buurtbewoners zien het plan als een kans voor Woerden en zien Zonnegaard Lievaart graag gerealiseerd worden.

Plannen zorgen voor verbetering biodiversiteit

Het landschappelijke plan zorgt voor een versterking van biodiversiteit door natuurvriendelijke oevers langs bestaande watergangen aan te leggen en kruidenrijk gras tussen en onder de zonnepanelen te laten groeien. Daarnaast wordt er onder andere een paddenpoel voorzien, en worden takkenrillen, keverbanken en kasten voor torenvalken en steenuilen neergezet. De bestaande elzenhaag en haagbeukhaag wordt aangevuld met nieuwe soorten. Hierdoor wordt de bloei in de haag verlengd doordat de soorten niet allen tegelijkertijd bloeien. Dit alles zal verschillende soorten insecten zoals libellen en kevers aantrekken en hen van voedsel en onderdak voorzien. Op hun beurt zorgen de insecten en beplanting voor het aantrekken van verschillende soorten vogeltjes.
Met de inbreng van de omwonenden gaan we verder aan de slag om het plan verder te verbeteren.

Mark Bouwmeester, bestuurslid en projectleider Woerden Energie
Marije Nellestein, projectleider BHM Solar