Samen bouwen aan een groene toekomst met Woerden Energie

Woerden Energie Verkiezingskrant

Samen bouwen aan een groene toekomst met Woerden Energie

De komende gemeenteraadsverkiezingen zijn belangrijker dan ooit. We kunnen kiezen om Woerden groener en duurzamer te maken en laten zien dat we klimaatverandering serieus nemen. Het beleid is gemaakt, de plannen zijn er en de tijd is aangebroken daaraan iets te gaan doen.

Wat houdt de lokale energietransitie in?

Op 15 juli vorig jaar besloot de gemeenteraad om de opgave voor duurzame elektriciteit tot 2030 vast te stellen volgens de doelstellingen van de overheid. Het plaatsen van zoveel mogelijk zonnepanelen op daken van woonhuizen en gebouwen is een belangrijke opgave, maar daarnaast is het ook nodig om grootschalige projecten met zon én wind te realiseren. Een grote uitdaging voor de komende jaren, waarmee we met elkaar aan de slag gaan.

Wat wil Woerden Energie bereiken?

Belangrijk voor Woerden Energie is dat we kiezen voor burgerparticipatie en het vroegtijdig betrekken van omwonenden en andere belanghebbenden bij de duurzame energieprojecten. Ook willen wij streven naar lokaal eigenaarschap van ten minste 50% zodat veel Woerdenaren bij de financiering van een project betrokken kunnen worden. Dat betekent ook dat iedereen mee kan ontwerpen, mee kan bepalen en mee kan investeren en dat iedereen toegang krijgt tot betaalbare duurzame energie. Kortom, wij vinden het belangrijk dat de opbrengst uit duurzame energie lokaal blijft en eerlijk verdeeld wordt zodat de inwoners daarvan profijt hebben.

Hoe doen we dat?

Woerden Energie wil met de inwoners van gemeente Woerden samen bouwen aan een gezond milieu en een schone leefomgeving. Stem daarom samen met ons voor een groene toekomst en doe mee door lid te worden van Woerden Energie.

Koen Hordijk
Voorzitter