Succesvolle ALV van Woerden Energie

ALV 2024-04-24

Succesvolle ALV van Woerden Energie

Afgelopen week vond op 24 april de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van Woerden Energie plaats, waarbij een mooi aantal leden aanwezig was. Er kon worden teruggeblikt op het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar de toekomst van onze energiecoöperatie.

Wij mochten stilstaan bij het aftreden van Mark Bouwmeester als bestuurslid, die zich vier jaar voor de coöperatie heeft ingezet. Zijn inzet en technische kennis werden geprezen door Koen Hordijk, die zelf werd herkozen tot voorzitter voor een tweede termijn van vier jaar. Daarnaast is Martien Kok officieel toegetreden tot het bestuur, met zijn passie voor duurzaamheid en ervaring als business controller. De ALV stemde unaniem in met zijn benoeming.

Verder stonden onder andere de financiële zaken op de agenda, die werden besproken door penningmeester Erwin Meijer. De leden stemden unaniem in met de vaststelling van de jaarcijfers en verleenden het bestuur decharge voor de uitgevoerde taken. Het bestuur heeft enkele toezeggingen gedaan voor de financiële verantwoording voor volgend jaar. Overigens hebben Edo de Roo en Marien Kreuger zich aangeboden om zitting te nemen in de Kascommissie voor 2025.

Fraai is dat ons ledenaantal het voorbije jaar flink is gegroeid tot 384. Afgelopen jaar is besloten dat alle leden gratis lid kunnen worden. Een groot ledenaantal is belangrijk voor de invloed die we samen hebben op bijvoorbeeld de gemeente en richting projectontwikkelaars. We hebben ook ruim 700 nieuwsbrieflezers.

Naast financiën en bestuurswisselingen werden ook updates gegeven over lopende projecten, waaronder Zonnegaard Lievaart en het initiatief in Reijerscop. De betrokkenheid van de leden bij deze projecten blijft essentieel voor het succes.

We eindigden de avond met een hartelijk dankwoord aan alle vrijwilligers die zich inzetten voor Woerden Energie. Dankzij al deze vrijwilligers is Woerden Energie niet alleen van de grond gekomen, maar zal zij komend jaar zelfs haar eerste lustrum vieren. Ideeën voor de viering zijn welkom.

Jurgen Huisman
bestuurslid