Terugblik op 2021

Terugblik op 2021

Intussen is het jaar 2021 alweer bijna voorbij en willen wij jullie graag een korte samenvatting geven van wat er in het achterliggende jaar is bereikt.

Zon op Dak-projecten

Voor een zestal projecten, die op de website staan, hebben wij bij de RVO-subsidie aangevraagd. We hebben inmiddels daarvoor de beschikking binnen. Deze projecten zijn nu in een fase van ontwikkeling en er wordt hard aan gewerkt om begin volgend jaar een aantal projecten voor participatie bij de leden aan te bieden. Het is voor ons de eerste keer dat we in dit proces zitten. We hebben daarbij nog het nodige te leren, waardoor het allemaal wat langer duurt dan we hadden verwacht.

Daarnaast zijn we aan de slag gegaan met acquisitie om meer daken ter beschikking te hebben voor toekomstige projecten. We zijn daarvoor actief bezig geweest met het benaderen van ondernemers, VvE’s en agrariërs. Inmiddels hebben we een lijstje van potentiële projecten waarvoor we een quick-scan zullen maken: een belangrijke stap om voor alle betrokkenen een goede businesscase te kunnen maken.

Succes met het Zonnecollectief voor particulieren

Dit jaar hebben we een tweetal acties gedaan met het Zonnecollectief. Met de flyers, die verspreid werden via de Woerdense Courant, konden particuliere huizenbezitters zich aanmelden om een passende aanbieding te krijgen. Uiteindelijk werden 81 woningen voorzien van een zonne-installatie. Dit betekent een vermindering van ca. 1600 ton CO2 per jaar. Dit komt overeen met een CO2 uitstoot van een gemiddelde auto die 400x de aarde rondrijdt! Best indrukwekkend wat die zonne-installaties bijdragen aan een beter klimaat.

Publiciteitscampagne en kennismaking op de markt

Met subsidie van de provincie en gemeente Woerden waren we in staat om flink aan de weg te timmeren en onze organisatie te professionaliseren. Zo werd een compleet nieuwe website gebouwd, werden advertenties geplaatst in kranten en op social media en hebben we in september en oktober met een kraam op de markt gestaan. Dit alles om nieuwe leden te verwelkomen (dit jaar een toestroom van meer dan 100 nieuwe leden). We hebben de naamsbekendheid van Woerden Energie flink weten te vergroten! Ook zijn we erin geslaagd om via de publiciteitscampagne een aantal actieve vrijwilligers te vinden, die graag een bijdrage willen leveren aan de verdere uitbouw van onze activiteiten.

Contact met de gemeente en de lokale politiek

Afgelopen jaar hebben wij, in aanloop naar de besluitvorming rond het afwegingskader, met de meeste fracties kennis mogen maken en informatie kunnen delen over hoe wij denken een bijdrage te kunnen leveren aan de lokale energietransitie.

Ook met de wethouder en tal van beleidsmedewerkers hebben we goed overleg gevoerd en er zijn tal van voorstellen ingediend.

Na hard werken is het goed rusten

In het tweede jaar van het bestaan van Woerden Energie zijn, na veel werk te hebben verzet, essentiële stappen gezet om in het volgende jaar te kunnen oogsten. Denk dan aan de realisatie van een aantal projecten en nieuwe initiatieven die we zullen ondernemen.

Graag wil ik al onze enthousiaste vrijwilligers, die veel werk in de verschillende werkgroepen hebben verzet, van harte bedanken voor hun inzet. ‘Samen doen we meer dan in ieder in ons eentje’, zo is de geachte bij onze coöperatie.

Ook wil ik al onze leden en nieuwsbrieflezers bedanken voor hun betrokkenheid en belangstelling.

Namens het bestuur wens ik alle lezers fijne feestdagen en vooral een duurzaam en gezond 2022!

Koen Hordijk
voorzitter