Terugblik op een succesvolle actie met ledenwerving op de markt

Terugblik op een succesvolle actie met ledenwerving op de markt

Viermaal stonden we in de marktkraam op de streekmarkt. Het resultaat was ernaar: 21 nieuwe leden hebben zich spontaan aangemeld, waarvan 6 geïnteresseerd zijn in een vrijwilligersfunctie en er zijn ruim 300 gesprekken gevoerd.

Ledenwerving op de markt

Dankzij de subsidie van de gemeente zijn we goed in de publiciteit gekomen. Een mooi ingerichte kraam, drie advertenties in de Woerdense Courant en tweemaal werden displays langs de invalswegen geplaatst. Naast het werven van nieuwe leden heeft ook de naamsbekendheid van Woerden Energie een flinke boost gekregen.

Saamhorigheid versterkt

Er zijn talloze gesprekken gevoerd, maar er was ook voldoende tijd om elkaar wat beter te leren kennen. Mark had het rooster in elkaar gestoken, onderling werd er naar hartenlust gewisseld, maar uiteindelijk was er constant een goede bezetting in de kraam. Het team bestaande uit Lex, Mark, Jan Herman, René, Marien, Michael, Paul en Koen hebben hun best gedaan om er een succes van te maken, waarvoor ik iedereen van harte wil bedanken. Ook de organisatie erom heen is perfect verlopen.

Voor herhaling vatbaar

Het is belangrijk om het verhaal van Woerden Energie aan een groot publiek te blijven vertellen, ook in de dorpskernen van Harmelen, Zegveld en Kamerik. Of ergens in een wijk, waarmee we andere doelgroepen kunnen bereiken. Hoe dat eruit gaat zien volgend jaar is nog even de vraag, maar dat een dergelijke actie van ledenwerven en kennismaken voor herhaling vatbaar is dat staat wel vast.

Koen Hordijk
Voorzitter