The Urgenda Climate Miles in Waarder

The Urgenda Climate Miles in Waarder

Urgenda organiseerde dit jaar een wandeltocht van maar liefst 500 km van de Eemshaven naar Glasgow om aandacht te vragen voor de klimaattop die op zondag 31 oktober begint.

Koffiepauze bij boer Hagoort in Waarder

Op vrijdag 22 oktober stopte een grote groep van wel 150 wandelaars, die vanuit Woerden naar Gouda op weg waren, voor een koffiepauze in Waarder. Agrariër Coen Hagoort vertelde enthousiast over zijn windmolen op het erf die in combinatie met zonnepanelen de boerderij van stroom voorziet. Hagoort had een duidelijk verhaal: “We worden door de opgelegde melkprijs gestuurd naar duurzame energie en dat is positief”

De tovenaar

Tussen de wandelaars valt een man meteen op. Dick van Elk loopt mee in de wandeltocht gekleed als tovenaar. “Ik tover het klimaatprobleem aan het einde van elke tocht weg”, lacht hij. Maar ondanks zijn ludieke hoed en cape weet Van Elk heel goed waar hij over praat. Hij is de oud-oprichter van De Windvogel, een coöperatieve vereniging van burgers die samen duurzame energie produceren. Van Elk vraagt al jaren aandacht voor het klimaat. Hij is van mening dat vooral burgers daarin een belangrijke rol moeten spelen.

Het verhaal van Woerden Energie

In Waarder sloot Koen Hordijk van Woerden Energie de bijeenkomst af. De gemeente Woerden heeft als doelstelling om in 2030 70% van de elektriciteitsbehoefte op te wekken met duurzame energie. Hiervoor zijn o.m. 65.000 zonnepanelen nodig op Woerdense daken. “Op lokaal niveau moeten we dus ook echt stappen gaan maken en dit is precies waar Woerden Energie bij helpt”, aldus Hordijk. En met deze boodschap begonnen de wandelaars vol goede moed aan het vervolg van hun tocht naar Glasgow.

Samenvatting van het artikel in de Woerdense Courant op vrijdag 29 oktober 2021