Theo Streng namens Woerden Energie aan het werk als coördinator van de energieambassadeurs

Theo Streng namens Woerden Energie aan het werk als coördinator van de energieambassadeurs

Sinds eind vorig jaar maakt Theo Streng deel uit van het team van Woerden Energie. In dit artikel maken we kennis met Theo.

Aanleiding

Mijn naam is Theo Streng en ik woon in het Schilderskwartier van Woerden. Al vele jaren ben ik betrokken bij dit wijkplatform. Dit doe ik graag, omdat ik graag iets wil bijdragen aan een goed woon- en leefklimaat. Op zoek naar een leverancier van zonnepanelen op het dak van mijn huis, kwam ik in contact met Woerden Energie. Na deze eerste kennismaking heb ik me wat meer in deze organisatie verdiept. De doelstellingen spraken mij erg aan. Inmiddels heb ik het bestuur gemeld dat ik graag wat tijd wil stoppen in het uitvoeren van hand- en spandiensten in opdracht van het bestuur.

Waarom ga ik iets doen?

De energieopwekking zal de komende jaren aan grote veranderingen onderhevig zijn. Ook voor de inwoners van de gemeente Woerden gaat dit spelen. We zullen daarbij bewust en zorgvuldig met de grondstoffen van onze planeet om moeten gaan, zodat ook volgende generaties hier goed kunnen leven. Volgens mij is het daarbij van belang dat de ontwikkelingen worden vormgegeven door personen met kennis over en interesse in het onderwerp ‘energie’. Daarnaast is het noodzakelijk dat ze goed bekend zijn met de plaatselijke omstandigheden. Ontwikkelingen vormgeven voor en door de plaatselijke gemeenschap is mijn leidmotief.

Wat ga ik doen?

Vanuit mijn deelname aan het Wijkplatform Schilderskwartier beschik ik over een redelijk netwerk met personen van andere wijk- en dorpsplatforms. Dit netwerk ga ik benutten om binnen ieder wijk- en dorpsplatform een zogenaamde energieambassadeur te krijgen. Deze persoon kan dan als schakel optreden tussen het wijk- of dorpsplatform enerzijds en Woerden Energie anderzijds. Zodra deze ambassadeurs er zijn, kan ik, in samenspraak met het bestuur van Woerden Energie, als coördinator optreden en werken aan verduidelijking van de taakstelling en deskundigheidsbevordering middels scholing en uitwisseling. Van belang hierbij is, dat we de krachten bundelen en daarmee versnippering en langs elkaar heen werken zoveel mogelijk voorkomen.

Theo Streng
Coördinator energieambassadeurs