Tweede Kamer wil vaart maken met het overkappen van parkeerterreinen met zonnepanelen

Solar carports

Tweede Kamer wil vaart maken met het overkappen van parkeerterreinen met zonnepanelen

Parkeerterreinen in ons land moeten zo veel mogelijk overdekt worden met zonnepanelen. De Tweede Kamer wil dat het kabinet dat de komende jaren gaat verplichten.

Wil en noodzaak

Bij een vraag of probleem zijn mensen altijd nog in staat geweest om samen een oplossing te bedenken. En als de wil er was en de noodzaak ervan werd ingezien kwam het er. Het is dan ook niet verrassend dat in deze tijd, met een vraag naar oplossingen voor het opwekken en opslaan van energie, er nu zoveel mooie oplossingen worden aangedragen voor het gebruik van de alom gratis aanwezige wind-, zon-, water- en grondwarmte. Positief is dat op dit moment ook in Woerden een kwart van alle opgewekte energie al groen opgewekt wordt, waarvan het overgrote deel komt van de zonnepanelen op daken van particulieren en bedrijven. Maar er kan nog meer gedaan worden zoals met zonnepanelen op parkeerterreinen.

Een win-win situatie

Een goed voorbeeld van een win-win situatie waarbij alle betrokkenen voordeel hebben, is het overkappen van de bestaande autoparkeerterreinen met zonnepanelen omdat je hiermee:

  • gebruik maakt van bestaande vaak centraal gelegen locaties in een dubbelfunctie.
  • geen onnodig gebruik maakt van natuur en weidegebieden.
  • een dak maakt boven onze “heilige koe” die tevens kan laden.

Het is ook niet voor niks dat de Overheid nu onderzoekt of het mogelijk is hiervoor een verplichting in te voeren op basis van de zeer positief beoordeelde motie van het Tweede Kamerlid Raoul Boucke.

Meerdere onderzoeksbureaus hebben inmiddels doorgerekend dat Nederland zo’n 50 vierkante kilometer aan parkeerterreinen heeft, waarvan de helft (een oppervlakte zo groot als de stad Leiden) kan worden bedekt met zonnepanelen. Die panelen moeten jaarlijks 5,6 terawattuur (5,6 miljard kilowattuur) aan stroom opwekken. Dat is genoeg om ruim 2 miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien, of om 3,7 miljoen elektrische auto’s te laten rijden.

Wat zijn de mogelijkheden in Woerden?

Een mooi en inspirerend voorbeeld is het project Lidl die in eigen beheer hun dak van de supermarkt en de parkeerplaats overdekt heeft met zonnepanelen. In combinatie met een aantal slimme andere technieken is het gebouw geheel energie-neutraal gemaakt. Maar er kan veel meer! Er zijn diverse locaties die overdekt kunnen worden. Een aantal voorbeelden zijn de parkeerplaats bij het gemeentehuis, de locatie bij het station en de provinciale carpoolplaats bij tankstation BP Divers. Daarnaast zijn er natuurlijk veel bedrijven met grotere parkeerplaatsen. Woerden Energie heeft de expertise in huis om daarbij te helpen om dit mogelijk te maken.

En wat doet de gemeente van Woerden zelf?

In november 2020 werd het plaatsen van zonnepanelen boven meerdere parkeerplaatsen door de gemeente al ingezien. Een eerste optie was om in samenwerking met Woerden Energie te starten met de
parkeerplaats bij het nieuwe gemeentehuis zelf. Helaas moet geconstateerd worden dat de ambtelijke molens, ook bij dit Woerdense “eigen” project, niet aan het draaien te krijgen zijn en dat wij na ruim twee jaar nog geen resultaat zien. Jammer dat gemeente Woerden niet in actie lijkt te komen, terwijl er opties voor het oprapen liggen.

Samenwerken en maatwerk leveren

Woerden Energie biedt gemeente Woerden mogelijkheid tot samenwerking en het leveren van maatwerk om vaart te maken met de energietransitie. Hoe mooi zou het zijn als gemeente Woerden het signaal oppakt en concrete stappen maakt de parkeerplaatsen.

Ko Baas
vrijwilliger van Woerden Energie