Versnellen naar Parijs

Versnellen naar Parijs

‘Alle signalen wijzen één kant op. De uitstoot van broeikasgassen moet sneller naar beneden. De Dag van het Klimaatakkoord op 1 november staat daarom in het teken van Versnellen naar Parijs’, zo schrijft Ed Nijpels namens het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.

Dag van het Klimaatakkoord

De Dag van het Klimaatakkoord vindt plaats in het hart van de Nationale Klimaatweek. Tijdens deze week van donderdag 28 oktober tot en met vrijdag 5 november 2021 worden duurzame initiatieven in de spotlight gezet en wordt Nederland in beweging gebracht om een extra stap te zetten voor het klimaat.

De rode draad wordt gevormd door invalshoeken die van belang zijn om de transitie te laten slagen. Dat zijn: het energiesysteem, sturen op de transitie en het dagelijks leven.

Fysiek bijeenkomen

De dag zal plaatsvinden in het NBC in Nieuwegein. Nijpels windt er geen doekjes om: ‘Het wordt een dag vol klimaatinspiratie. Een dag waarin we elkaar weer eens in het echt kunnen ontmoeten.’ Het programma bestaat uit velerlei verschillende sessies die allemaal om die ene rode draad draaien, zoals:

  • Diederik Samsom die met aanwezigen in gesprek gaat over de Europese klimaatplannen.
  • Wetenschappers achter het recente IPCC-rapport gaan dieper op de materie in.
  • De voortgang van diverse projecten die vorig jaar zijn aangekondigd wordt bediscussieerd.
  • Ze gaan langs bij concrete projecten in de regio.
  • Er wordt in de toekomst van de groene chemie gedoken.
  • De kansen voor de landbouw als leverancier van groene grondstoffen worden bekeken.

Aanmelden

Mocht je hierbij aanwezig willen zijn, dan is het zaak je zo snel mogelijk in te schrijven! Dit kan tot uiterlijk 28 oktober. Kijk op de website https://www.klimaatakkoord.nl/voor meer informatie. Direct aanmelden kan via https://dagvanhetklimaatakkoord.nl/index.php