Het ontwikkelen van Zonnegaard Barwoutswaarder, Woerdens eerste echte zon-op-land project met 25.000 panelen, gaat van start.

Goede voorbereiding is het halve werk

Samen met onze partner BHM Solar is er al veel overleg geweest met de gemeente, fruitteler Lievaart en omwonenden. Hierdoor liggen er al realistische plannen en een toezegging van de gemeente dat er zonder maatschappelijk tender (en dus zonder vertraging) gestart kan worden met het project. De eerste fase die nu komt is het klaar maken van het project om te gaan bouwen (ready to build).

Samen ontwikkelen

Vaak kunnen burgers pas in een zonnepark participeren als de plannen af zijn. Alleen de financiële participatie is dan nog over en echte inspraak is er niet. Omdat we als Woerden Energie het park echt samen met de projectontwikkelaar en Woerdenaren willen ontwikkelen stapt Woerden nu al in het project. Brecht van der Laan is als parttime projectmanager aangenomen. Hij zal zich met name bezighouden met de inhoudelijke en financiële participatie van Woerdense Burgers en bedrijven. Hij heeft veel ervaring in de zonne-energie en zal als energie-boswachter ook letten op de ecologie in het park.

Fase 1 en 2

Als eerste worden de vergunningen aangevraagd en worden er investeringen opgehaald om deze fase te bekostigen. Verder wordt in de “Fase 1” het park technisch ontwikkeld en wordt een aannemer geselecteerd. Ook wordt de SDE-subsidie aangevraagd en blijft er aandacht voor de landschappelijke en ecologische inpassing van het park. Deze fase zal zo’n 1,5 jaar duren en in deze fase zullen we op veel momenten Woerdenaren informeren en consulteren.

Als het park echt klaar is om te bouwen komt het moment dat Woerdense burgers dan op een makkelijke en laagdrempelige manier mee kunnen investeren in de productie van hun eigen zonnestroom. Fase 2 is dan de uiteindelijke bouw van het park. Dit zal afhankelijk van de omstandigheden ook zo’n half jaar duren.

Brecht van der Laan
Projectmanager Zonnegaard Barwoutswaarder

Categorieën: Nieuws