In 2021 is een goede basis gelegd om in het komend jaar resultaat te boeken met Zon op Dak-projecten en te starten met de promotie van de overstap naar de 100% duurzame energieleverancier om | nieuwe energie.

Zon op Dak-projecten

Een shortlist van zes potentiële projecten waarvoor een SCE-subsidie is verkregen zullen wij naar verwachting in 2022 kunnen realiseren en aanbieden voor participatie. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Voor een zestal nieuwe projecten die in de pijplijn zitten zal een quickscan worden gemaakt en subsidie worden aangevraagd.

Actie met energieleverancier om | nieuwe energie

Begin april zullen we met een communicatiecampagne starten om bewoners aan te moedigen over te stappen naar om | nieuwe energie, de 100% duurzaamste energieleverancier van Nederland. We gaan op verschillende manieren actievoeren o.m. door te flyeren op de markt en via social media.

Zonnecollectief voor particulieren geprolongeerd

Wegens succes zal de actie van het Zonnecollectief voor particulieren in april opnieuw van start gaan. Zoals afgelopen jaar zullen wij samenwerken met een lokale installateur waarmee we goede ervaring hebben opgedaan. Er zijn nog veel daken waar nog geen panelen liggen, er is dus nog veel te winnen.

Ledenwerving blijft van belang

Woerden Energie streeft ernaar om een brede beweging te worden die een bijdrage levert aan de lokale energietransitie. De steun van zoveel mogelijk leden om dat te kunnen realiseren is een onmisbare schakel. Daarom zullen we in het komend jaar opnieuw Woerdenaren motiveren lid te worden van hun lokale energiecoöperatie.

Werkgroep “participatie voor iedereen”

Wij hebben onlangs een werkgroep samengesteld die speciale aandacht zal geven aan mensen die minder financieel draagkrachtig zijn. Het is belangrijk dat ook deze mensen betrokken worden bij de energietransitie. Wij onderzoeken de financiële mogelijkheden daarvoor, zodat participatie voor iedereen daadwerkelijk mogelijk wordt.

Het belooft een succesvol jaar te worden

Met de inzet bij tal van activiteiten zullen onze enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers en projectleiders aan de slag gaan om er een succesvol en duurzaam jaar van te maken.

Koen Hordijk
voorzitter

Categorieën: Nieuws