Woerden Energie geeft tekst en uitleg aan de raad over rapport ‘Energielandschap Woerden’

Thema-avond 17 mei 2023

Woerden Energie geeft tekst en uitleg aan de raad over rapport ‘Energielandschap Woerden’

Op woensdag 17 mei kreeg Woerden Energie tijdens een themabijeenkomst alle gelegenheid om een toelichting te geven aan een belangstellende raad op het rapport ‘Energielandschap Woerden’.

Wethouder Jelmer Vierstra spreekt inleidende woorden op de themabijeenkomst

Bekijk hier de introductie

De raad toonde veel belangstelling en was ruimhartig met complimenten

Liefst zes partijen, CDA, Lijst van der Does, Progressief Woerden, CU/SGP, D66 en Splinter hadden een verzoek ingediend om Woerden Energie de raad te kunnen informeren over de plannen met de lokale energietransitie. Aan de hand van een presentatie legde Koen de highlights van het rapport ‘Energielandschap Woerden’ uit, waarna veel vragen uit de zaal volgde.

Waar gingen de vragen over?

Vanwege de media-aandacht gingen toch veel vragen over het drijvend zonnepark op de Cattenbroekerplas, maar ook werden vragen gesteld over mogelijke initiatieven die niet in het rapport waren opgenomen zoals het Zonnelint langs de A12 en het spoor, of langs slootkanten. De genoemde initiatieven zijn wel onderzocht, maar zijn niet in de plannen opgenomen omdat ze, naar onze inschatting, voor 2030 niet haalbaar zijn. Uit de discussie bleek, zoekend naar geschikte locaties, dat niet zoveel mogelijk is binnen de grenzen van gemeente Woerden vanwege het problemen met netcongestie en de afstand tot netaansluiting. Reden temeer om de voorstellen uit het rapport goed te onderzoeken.

Wat wilden we bereiken met de themabijeenkomst?

Aan het eind van de presentatie hebben we een viertal oproepen gedaan aan de raad om mogelijkheden te onderzoeken voor een drijvend zonnepark en een energietuin. Ook hebben we de raad opgeroepen het potentieel van windenergie optimaal te benutten en de maatschappelijke tender te heroverwegen.
Of het onderzoek er komt hangt af van een meerderheid van de raad, daarvoor zullen we de komende tijd in gesprek gaan met raadsleden.

Koen Hordijk
Voorzitter