Woerden Energie volop in beweging

Woerden Energie volop in beweging

In Glasgow tijdens de klimaattop gaat het over de grote getallen. Woerden Energie draagt op lokaal niveau haar steentje bij en niet geheel zonder succes!

In 2020 basis gelegd voor resultaat 2021

We schrijven voorjaar 2020. De 1ste lockdown is net achter de rug. Het is prachtig weer. Dus mijn zonnepanelen draaien overuren en mijn elektrische auto rijdt volledig op “zonnestroom”. Echt fantastisch.

Sinds de 1ste lockdown komen we als Woerden Energie voor het eerst fysiek weer bijeen. We formuleren onze meerjaren doelstellingen, maar als beginnende energie coöperatie in opbouw zijn de financiële middelen beperkt.  We willen echter niet tornen aan onze ambities en zoeken creatieve oplossingen. Die hebben we gevonden en door het intensieve voorwerk in 2020, ontvangen we begin 2021 subsidie van de gemeente Woerden, Natuur en Milieufederatie Utrecht en de Provincie Utrecht. Allemaal bijdragen om de energie transitie op lokaal niveau mogelijk te maken.

Wat is gerealiseerd: Leefbaarheidsonderzoek Zegveld!

Met de subsidie bijdrage van NMu is een leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd onder de inwoners van Zegveld. In dit onderzoek hebben we gekeken hoe de leefbaarheid wordt beleefd, welke wensen en behoeften inwoners hebben, en hoe de leefbaarheid behouden kan worden of zelfs beter kan. Daarnaast hebben we gekeken hoe je voor het vervullen van die wensen en behoeften kan betalen: zijn die inkomstenbronnen haalbaar, en leveren ze genoeg op om de wensen en behoeften in vervulling te laten gaan?

De leefbaarheid in Zegveld is nu goed, maar er zijn wel bedreigingen als een gevolg van demografische veranderingen. Er leven ook veel wensen om de leefbaarheid te houden of te verbeteren. Sommige van deze verbeteringen zijn de taak van de gemeente, maar sommige zijn mogelijk te realiseren door het dorp zelf, mits er geld voor is. Zonnepanelen op daken, een zonneweide, streekproducten verkopen en een fietstocht organiseren brengen enigszins geld op. Als Zegveld veel wensen wil verwezenlijken dan lijkt een windmolenpark de beste stap te zijn.

Wat is gerealiseerd: grote zon-op-dak projecten

De subsidie van de Provincie Utrecht heeft het mogelijk gemaakt dat we een parttime professional hebben kunnen aantrekken: Paul Hoogendijk. Een expert met jarenlange ervaring met de ontwikkeling en realisatie van grootschalige zon-op-dak projecten met lokaal eigendom van Woerden Energie. Niet alleen voor agrariërs, maar ook voor daken van VVE’s en bedrijfsdaken. We hebben tot doel 10 projecten te realiseren met meer dan 3.000 zonnepanelen. Inmiddels zijn de eerste 6 projecten getekend en er meer projecten in de pijplijn. Komende winterperiode start de crowdfunding voor de financiering van deze projecten.

Wat is gerealiseerd: nieuwe website, leden werving en nieuwe vrijwillgers

Dankzij de subsidie van de onder andere Gemeente Woerden is de naamsbekendheid verbeterd. Niet alleen door een vernieuwde website, maar juist door in verbinding te zijn met de inwoners, bedrijven en lokale politiek. De honderden gesprekken op de Woerdense streekmarkt leverden nieuwe en mooie inzichten op, maar ook nieuwe vrijwilligers en leden. Welkom en hopelijk tot snel tijdens één van onze themabijeenkomsten!

Kortom: Woerden Energie draagt bij aan een betere leefomgeving!

Jan Herman Hardonk
Secretaris Woerden Energie