Woerden kan investeren in Zonnegaard Lievaart

Woerden kan investeren in Zonnegaard Lievaart

Zonnegaard Lievaart is een Woerdens zonnestroom-project op het terrein van fruitteler Lievaart. Na verlening van de vergunning kan hier niet alleen duurzaam lokale stroom gemaakt worden, Woerdenaren kunnen ook mee investeren.

Zonnegaard Lievaart is de naam van een Woerdens zonnestroom-project op het terrein van fruitteler Lievaart. Er is een vergunningsaanvraag ingediend om op die plek het eerste grootschalige zonnestroom project te kunnen realiseren met een opwek die gelijk staat aan het verbruik van zo’n 3800 huishoudens. Na verlening van de vergunning door de gemeente kan hier niet alleen duurzaam lokale stroom gemaakt worden, Woerdenaren kunnen ook mee investeren.

Natuur versterken

Energiecoöperatie Woerden Energie werkt samen met BHM Solar aan de ontwikkeling van een grote installatie op het terrein van het fruitteelt-bedrijf Lievaart. Niet alleen passen daar veel zonnepanelen op, het is ook een ideale plek voor zon-op-land. Het terrein is namelijk omgeven door een hoge haag en biedt ideale landschappelijke inpassing. De natuur zal hierdoor niet alleen behouden blijven maar zelfs worden versterkt. Er wordt gezorgd voor het verbeteren van de leefomgeving voor planten en dieren rondom het park.

Ontwikkeling Zonnepark

Het zonnepark is nog in ontwikkeling en dat kost geld. Zo worden er al kosten gemaakt voor landschapsonderzoek en allerlei benodigde vergunningen. Als het park echt gebouwd gaat worden is er nog meer geld nodig. Tegenover de kosten staan de kansen: zonnepanelen zijn een betrouwbare en langdurige schone bron van elektriciteit en die stroom kan verkocht worden. Het ligt voor de hand dat investeren in een zonnepark ook voor particulieren een aantrekkelijke investering kan betekenen. Deze investeringen kunnen pas gedaan worden als alle plannen af zijn. Investeren in het park kan pas later maar investeren in de risicovollere ontwikkeling van het park kan nu al.

Informatie-avond op 23 mei 2023

Ook al is dit avontuur pas begonnen, Woerden Energie wil iedereen nu al de kans bieden om mee te investeren in deze fase van de ontwikkeling van het park. Het gaat om een kortlopende lening met een groter risico en dus ook mogelijk groter rendement. Wie in Woerden woont, kan meedoen. Wie meer wil weten of vragen heeft is op dinsdag 23 mei 2023 welkom om de informatieavond bij te wonen. Een goede bron van informatie is ook de speciale webpagina van Woerden Energie, te weten: www.woerdenenergie.nl/lievaart/

Interesse of vragen?

Heb je interesse? Geef je dan op voor de informatie-avond waar ruimte is om vragen te stellen en alle details van dit duurzame project worden belicht. Meld je aan via de projectpagina: www.woerdenenergie.nl/lievaart/