Zon-op-Dak-projecten van start!

Zon-op-Dak-projecten van start!

Met de toekenning van SCE subsidie start Woerden Energie de realisatie van zonne-energieprojecten op bedrijfsdaken, VVE’s en agrarische panden.

Subsidie toegekend

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de aanvragen “Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking” (SCE) die Woerden Energie in april heeft gedaan, toegekend. Woerden Energie kan met de realisatie van vijf projecten aan de slag. Grotere zonnestroom-installaties waarin de leden van Woerden Energie kunnen deelnemen.

Komende maanden staan in het teken van de voorbereiding: afspraken met de eigenaren, technische uitwerking en het werven van participanten en financiers. Het streven is voor het einde van het jaar twee installaties op te leveren.

Annex Cinema: het eerste project

Het welbekende pand van Annex Cinema (wie kent het niet?) aan de Rosmolenlaan heeft de primeur. Een installatie van circa 320 panelen moet vanaf eind van het jaar duurzame energie gaan produceren. Het totale vermogen van de installatie bedraagt ruim 120.000 Wattpiek. Per jaar zal door de zonnepanelen circa 115.000 kWh aan duurzame elektriciteit worden geproduceerd. Dit komt overeen met het elektriciteitsgebruik van ongeveer 30 huishoudens. Met deze energieproductie wordt bijna 53.000 kg CO2-uitstoot gereduceerd.

Er komt heel wat bij kijken…

Afgelopen maanden zijn reeds een groot aantal zaken die bij de realisatie aan de orde zijn, voorbereid. Overeenkomsten met huurder en eigenaar, aansluiting op het elektriciteitsnet en diverse technische zaken dienen geregeld te worden. We liggen op schema en de komende periode houden we onze lezers op de hoogte van de vorderingen bij de realisatie van deze vijf projecten.

Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd onze projecten op de website te bekijken. Daar staat meer informatie en bevindt zich een link voor diegene die overwegen te participeren.

Paul Hoogendijk
Projectleider