Zonnepanelen en een windmolen bij agrariër Gerrit Kreuger in Loenersloot

Windmolen Gerrit Kreuger

Zonnepanelen en een windmolen bij agrariër Gerrit Kreuger in Loenersloot

Aan de Polderweg in Loenersloot runnen we een vleesveebedrijf, waarbij al het geproduceerde vlees op de boerderij verwerkt en verkocht wordt. Afgelopen jaren is veel geld geïnvesteerd in zonnepanelen en een windmolen vanwege de grote stroomverbruikers op ons bedrijf.

Wegvallen salderingsregeling

De panelen werken prima bij zonnig weer, maar bij bewolkt weer een stuk minder en ‘s nachts doen ze niets. Mede door het op termijn afschaffen van de salderingsregeling (het wegstrepen van de stroom die je teruglevert tegen de stroom die je afneemt) heb ik me verdiept in een aanvullende energiebron. Dit heeft geresulteerd in de aanschaf van een kleinschalige windmolen die eind september vorig jaar in gebruik is genomen.

Belangrijke schakel

Mijn streven is om alle door ons gebruikte energie duurzaam op te wekken. De windmolen is daarbij een belangrijke schakel. Deze levert immers relatief veel in de herfst en het voorjaar, terwijl de zonnepanelen in de lente en zomer het meeste produceren.

Onze windmolen is een EAZ type 13.2, speciaal ontwikkeld voor het platteland.

  • voorzien van 3 houten wieken en windvaan (van larikshout)
  • eenvoudige uitvoering, ashoogte 15 meter
  • vermogen max. 15 kW, 3 fasen (3×25 amp.)
  • prima landschappelijk inpasbaar, lage geluidsbelasting (op 35 meter: 42 dB).
Rendement

De terugverdientijd van de molen was op het moment van installeren grofweg twee keer zo lang als die van de zonnepanelen. Wanneer de salderingsregeling wordt afgebouwd (in 9 jaar), beïnvloedt dat de terugverdientijd gunstig. Dat geldt overigens ook bij stijgende stroomprijzen.

Idealiter kunnen we alle opgewekte energie direct op de boerderij benutten. Wellicht dat we over een paar jaar iets met opslag van de opgewekte stroom gaan doen, door accu’s te installeren. Zo hopen wij ons bedrijf nog meer te kunnen verduurzamen.

Gerrit Kreuger
Agrarische ondernemer in Loenersloot