Over Woerden Energie

Woerden Energie:

Onderdeel van het groenste collectief van Nederland

Het verhaal van Woerden Energie en alle inwoners die daarin samenwerken begint bij het probleem dat we allemaal kennen: klimaatverandering. De vraag hoe invulling te geven aan de lokale energietransitie is misschien wel één van de meest belangrijke van deze tijd. Woerden Energie wil samen met alle Woerdenaren – van jong tot oud – een lokaal antwoord geven.

Woerden Energie is in januari 2020 als coöperatie opgericht. Dat betekent dat samenwerking hoog in het vaandel staat: samen hebben we invloed en samen nemen we onze verantwoordelijkheid. Maar bovenal zijn we samen eigenaar van de lokale energieprojecten, waarbij we streven naar minimaal 50% lokaal eigendom.

Twee doelen streven we als Woerden Energie na: ten eerste het zo efficiënt en goed mogelijk uitvoeren van lokale energieprojecten – waarin zoveel mogelijk Woerdenaren deelnemen – en ten tweede het bevorderen van lokale verduurzaming. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, hebben we een dagelijks bestuur dat uit vijf leden bestaat en regelmatig overlegt, commissies waarin leden een specifiek onderwerp kunnen behandelen en ten slotte de ALV die controle uitoefent en de belangrijke besluiten neemt.

In november 2022 hebben we het rapport Energielandschap Woerden aan de gemeenteraad gepresenteerd. Dit rapport geeft een beeld van hoe wij als coöperatie menen dat de lokale energietransitie gerealiseerd kan worden, zodat wordt voldaan aan de opgave die we als Woerden hebben vanuit de Regionale Energiestrategie U16.

Energielandschap Woerden thumbnail

In het rapport belichten we de technische en financiële aspecten van onze plannen en laten we zien hoe de natuur en het landschap verbeterd kunnen worden. Ook hebben we aandacht besteed aan hoe het participatieproces op een goede manier kan worden ingericht en aan hoe we een bijdrage kunnen leveren aan energiearmoede. Met onze concrete plannen, zoals beschreven in het rapport, kunnen we de lokale energietransitie versnellen – dat is nodig om de doelen voor 2030 te kunnen halen.

Woerden Energie is samen met andere landelijke energiecoöperaties aangesloten bij om | nieuwe energie, om ook in Woerden 100% duurzame en lokale energie te kunnen leveren. om | nieuwe energie is al vijf keer uitgeroepen tot meest duurzame energieleverancier van Nederland.

Woerden Energie is een initiatief van Woerdenaren, voor Woerdenaren. Dat is ontzettend belangrijk! Het verhaal van de energietransitie is best een moeilijk en spannend onderwerp. Dan is er niets prettiger dan te weten dat we onze doelen sneller en beter zullen behalen als we samenwerken.

Wie zijn wij?

''De energietransitie is pas geslaagd als iedereen in Woerden mee kan doen.''
Koen Hordijk
voorzitter
''Het verschil tussen Woerden aan zee en Woerden in zee is immens.''
Mark Bouwmeester
Bestuurslid energietechniek
''Samen de zeggenschap in handen houden.''
Jurgen Huisman
Bestuurslid communicatie en media
"De energietransitie moet, maar wel haalbaar en betaalbaar!"
Erwin Meijer
Penningmeester
“De energietransitie: dat doen we met elkaar."
Fok de Wit
Secretaris

Wie zijn wij?

''De energietransitie is pas geslaagd als iedereen in Woerden mee kan doen.''
Koen Hordijk
voorzitter
''Het verschil tussen Woerden aan zee en Woerden in zee is immens.''
Mark Bouwmeester
Bestuurslid energietechniek
''Samen de zeggenschap in handen houden.''
Jurgen Huisman
Bestuurslid communicatie en media
"De energietransitie moet, maar wel haalbaar en betaalbaar!"
Erwin Meijer
Penningmeester
“De energietransitie: dat doen we met elkaar."
Fok de Wit
Secretaris

Onze partners