Boerderij familie Verboom

Boerderij familie Verboom

Woerden Energie gaat een zonnestroominstallatie met ca. 420 zonnepanelen realiseren en exploiteren op een bedrijfsloods bij de familie Verboom aan de Hoofdweg in Zegveld.

Het dak van een van de bedrijfspanden leent zich uitstekend voor een zonnestroominstallatie. Het totale vermogen van de installatie bedraagt ca. 175 kilo Wattpiek. Per jaar zal door de zonnepanelen ca. 160.000 kWh aan duurzame elektriciteit worden geproduceerd. Dit komt overeen met het elektriciteitsgebruik van ca. 45 huishoudens. Met deze energieproductie wordt bijna 48.000 kg CO2-uitstoot gereduceerd.

Door de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) is voor dit project in juli SCE-subsidie verleend voor de projectduur van 15 jaar. Leden van energiecoöperatie Woerden Energie kunnen participeren in dit duurzame energieproject.

De totale investering in de installatie bedraagt ca. € 130.000. Naast de panelen omvat de investering onder andere de omvormers, de constructie waarop de panelen worden bevestigd en de aansluiting op het elektriciteitsnet. Naast de overheidssubsidie die wij per geproduceerde kWh ontvangen, wordt de duurzame stroom voor een marktconform tarief verkocht aan een elektriciteitsbedrijf.

Leden van Woerden Energie kunnen binnenkort participeren in dit project. De obligaties kosten € 500 per stuk. Deze worden over een periode van 15 jaar annuïtair afgelost. Het verwachte rendement op de investering ligt op ca. 4,5 %.

Medio augustus zullen de voorbereidende werkzaamheden worden opgestart om het project te kunnen realiseren. De zonnepanelen zullen in november 2021 worden geïnstalleerd waarna het zonne-energiesysteem zal worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Vanaf december 2021 zal duurzame energie worden geproduceerd. Woerden Energie zal in samenwerking met een gecertificeerd installatiebedrijf zorgdragen voor de uitvoering en onderhoud van de installatie gedurende de 15-jarige projectduur.

Geïnteresseerden kunnen via een formulier (zie hiervoor de participeer-button) hun belangstelling voor participatie in dit project kenbaar maken. Vroege inschrijvers krijgen het exclusieve recht om obligaties vooraf aan te schaffen, zij zullen daarvan tijdig op de hoogte worden gebracht.

Woerden Energie zal als onderdeel van de voorbereiding een informatieavond organiseren. Berichtgeving over deze avond en aanvullende informatie over het project zullen op de website bekendgemaakt worden. Ook zal een advertentie in de Woerdense Courant worden geplaatst om belangstellenden voor participatie op de hoogte te brengen.

Voor aanvullende vragen en informatie kunt je altijd contact met ons opnemen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Aanmeldformulier

  Aanspreektitel:

  Voornaam

  Voorletters*

  tussenvoegsel:

  Achternaam*

  Adres*

  Huisnummer*

  Huisnummer toevoeging

  Postcode*

  Woonplaats*

  Jouw e-mail adres*

  Jouw mobiele nummer

  Ik geef toestemming aan Woerden Energie om mijn gegevens te verwerken.