Zonnegaard Lievaart

Zonnegaard Lievaart

Woerden Energie is van plan om samen met projectontwikkelaar BHM Solar een zonnestroominstallatie van 10 hectare te realiseren en exploiteren op terrein van fruitteeltbedrijf Lievaart in de polder Barwoutswaarder in Woerden.

Het terrein is omgeven door een hoge haag en is daardoor, wat landschappelijke inpassing betreft, een ideale locatie voor een groot zon-op-land project. Op het terrein zullen aanpassingen doorgevoerd worden die de biodiversiteit ten opzichte van de huidige situatie als boomgaard zullen verhogen.  

Het park zal groot genoeg zijn om het elektriciteitsgebruik van zo’n 3800 huishoudens te produceren. De huidige investeringsronde is bedoeld voor de kosten tijdens het ontwikkelen van het park. Hieronder staat de kaart uit het landschappelijke ontwerp dat is ingediend bij de vergunningsaanvraag. (Klik op de afbeelding hieronder om te vergroten.)

Natuur versterken

Woerden Energie vindt dat zonne-energie niet ten koste mag gaan van natuur. Door een tal van ingrepen zal de natuur in en rondom het park versterkt worden. Denk hierbij aan houtwallen, flauwe oevers, een poel, het verrijken van de windhagen en veel kruidenrijk grasland. 

Meer info

Wil je meer informatie? Lees hieronder verder.

Voor dit project zal een SDE-subsidie worden aangevraagd. Dit kan pas nadat een vergunning is afgegeven. De aanvraag voor deze omgevingsvergunning loopt op dit moment bij de gemeente Woerden. Het doel is om najaar 2023 mee te kunnen doen in een aanvraag-ronde voor de SDE subsidie.

In deze financieringsronde wordt geld opgehaald om de ontwikkeling van het park te bekostigen. Kosten – zoals die voor leges, onderzoeken en voorschotten – kunnen oplopen tot een totaal van meerdere tonnen. Woerden Energie ontwikkelt het park samen met BHM Solar. Streven naar minimaal 50% eigenaarschap van het park worden voor Woerdenaren, dat betekend dat we ook dat we 50% meebetalen in de ontwikkeling.

In mei en juni 2023 is een eerste financieringsronde geweest om de kosten van Woerden Energie voor de ontwikkeling van het park te bekostigen. Hierbij is ruim € 150.000 opgehaald bij 51 Woerdenaren. In deze ronde kon tussen de € 1.000 en € 10.000 ingelegd worden tegen een rendement (bij financial close) van 7,5% per 12 maanden.

Voor de complete ontwikkeling van het park worden de kosten op ongeveer € 350,000 geschat. De meeste uitgaven liggen echter in de toekomst. Het ligt in de planning om, als de rest van dit geld nodig is, weer een financieringsronde te doen. Ook kan een beroep gedaan worden op het ontwikkelfonds van de provincie Utrecht.

Als de ontwikkeling af is en financial close in zicht is kan er geparticipeerd worden in de daadwerkelijke bouw van het project. Hierover komt tegen die tijd meer informatie.

 

De voorbereidingen voor dit project lopen al sinds voorjaar 2021. Na een periode van participatie met omwonenden en het opstellen van een ontwerp is in mei 2023 een vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente Woerden. Bij een spoedige behandeling van de vergunning is het mogelijk om in najaar 2023 een SDE-aanvraag te doen, en financial close te behalen in de zomer van 2024. Als alles goed verloopt kan de bouw in Q1 2025 starten.

In mei en juni 2023 is er een eerste ronde financiële participatie geweest om geld op te halen voor de ontwikkeling van het park. Het kan zijn dat er later nog een ronde volgt om de overige ontwikkelkosten te financieren. Voor de uiteindelijk bouw en exploitatie zal uiteraard ook een crowdfunding worden opgezet. Het is immers de intentie dat het park voor minstens 50% eigendom van de Woerdenaren zelf wordt!

Participatie bestaat uit meer dan alleen maar geld inleggen. Meedenken / medezeggenschap is ook belangrijk. Op diverse manieren zijn daarom de direct omwonenden betrokken geweest vanaf de vroege ontwikkeling van het park. Zienswijzen indienen op de vergunningaanvraag staat voor iedereen in Woerden open. Ook later in het proces zullen Woerdenaren betrokken blijven worden. Vanuit een deel van de winst van het park wordt ook een zogenaamd “omgevingsfonds” opgezet. Hoewel de uitwerking daarvan nog gemaakt moet worden, wil Woerden Energie dit fonds graag inzetten om energie-armoede te bestrijden.

Hieronder vind je de participatiedocumenten van de financieringsronde voor de ontwikkelingskosten in mei/juni 2023:

Informatiedocument Zonnegaard Lievaart

Voorwaarden Zonnegaard Lievaart

Deelnemersovereenkomst Zonnegaard Lievaart

Statuten Woerden Energie

 

Voor aanvullende vragen en informatie kunt je altijd contact met ons opnemen.