Ons Team

Wie zijn wij?

Ontmoet de mensen achter Woerden Energie

Koen Hordijk

Voorzitter
“De energietransitie is pas geslaagd als iedereen in Woerden mee kan doen.

De energietransitie is misschien wel de grootste uitdaging van deze tijd.
Verbetering van klimaat, het milieu en de leefomgeving zijn daarbij grote thema’s.
Bijzonder dat ik daaraan een steentje mag bijdragen.

Vacature Penningmeester

“Ben jij de juiste persoon?

Voel je een financiële kriebel opkomen bij de gedachte je in te zetten voor een lokale burgerbeweging die óók nog eens goed voor het klimaat is? Neem dan gauw contact op met Koen Hordijk via ‘koen.hordijk@woerdenenergie.nl‘!

Vacature Secretaris

“Wil jij ons helpen?

Mark Bouwmeester

Bestuurslid energietechniek
“Het verschil tussen Woerden aan zee of Woerden in zee is immens.

Een zonnepaneel dat warmte levert en elektriciteit: tegenwoordig heet dat een PVT-paneel. Op het ontwerpen ervan ben ik afgestudeerd. En bij het ontwerpen leerde ik een belangrijke les. Meerdere wensen vervullen en meerdere functies combineren: dat levert voor de individuele functies wel wat minder op, maar het totale resultaat is beter. Ook de energietransitie zal voor individuele inwoners voelen als anders dan voorheen en inleveren, maar als we Woerden daarmee niet in zee laten zakken dan is dat het toch waard!

Jurgen Huisman

Bestuurslid communicatie en media
“Samen de zeggenschap in handen houden.

De energietransitie krijgt met iedere dag meer vorm – en dat brengt spanning en onzekerheid met zich mee. Het is om exact die reden dat het zo belangrijk is om naar elkaar te luisteren en samen de besluiten te kunnen nemen. Vanuit die gedachte is Woerden Energie opgericht en vanuit die gedachte zal ik me inzetten voor Woerden en haar inwoners.

Paul Nagtegaal

Projectleider
“Samen groene energie realiseren, daar gaan we voor!

Ik vind het belangrijk dat er zoveel mogelijk lokale groene energie wordt opgewekt. Met energiecentrales die eigendom zijn van Woerden Energie. Waarbij zoveel mogelijk inwoners persoonlijk en de samenleving als geheel meeprofiteren van het rendement. Met dit lokaal eigenaarschap verduurzamen we niet alleen Woerden, maar zijn we ook minder afhankelijk van landelijke en internationale investeerders die alleen op geldelijk winst gericht zijn. Deze visie verwezenlijken kan als we met elkaar de schouders eronder zetten. Doe je ook mee?

René van Vliet

Commissielid administratie
“Lokale energie door en voor onszelf.

Voor mij is het duidelijk: we moeten overstappen naar duurzame energie. Tevens kunnen we alle energie die we zelf nodig hebben lokaal opwekken, delen en gebruiken. Dan zorgen we als lokale gemeenschap voor een duurzame toekomst met lage kosten en met inkomsten die lokaal worden besteed om onze gemeenschap te versterken.

Joost Schelling

Ambassadeur inclusieve energietransitie
“Energietransitie in Woerden? Alleen SAMEN lukt ‘t.

Samen lukt ‘t! Dat is de slogan van Schuldhulpmaatje. Mensen die in de geldproblemen zitten, hebben een groot netwerk om hen heen nodig op weg naar een schuldenvrijperspectief. Zo ingewikkeld zit onze samenleving helaas in elkaar. Met de energietransitie en haar opgaven voor de komende jaren is het mogelijk nog veel complexer. En dus geldt hier helemaal: alleen SAMEN lukt ‘t. Met elkaar de schouders eronder zetten, sterke schouders die de zwaarste lasten ook willen dragen en zo samen op weg naar een hoopvolle en groene toekomst.

Marien Kreuger

Commissielid communicatie en media
“Kiezen voor groene energie? Dat kun je het beste zelf doen!

Omdat je samen verder komt dan alleen, ben ik lid geworden van Woerden Energie. Ik ga me inzetten voor de communicatie. Hopelijk leidt dat tot veel leden en mooie projecten waar we allemaal beter van worden!

Stefanie Arndt

Commissielid communicatie en media
“De energietransitie is ook een persoonlijke transitie.

De energietransitie kan best een spannend onderwerp zijn vanwege zijn omvang en urgentie. Het samen en stap voor stap actie ondernemen kan daarom heel fijn en leuk zijn, en geeft ook nog eens een gezonde portie energie!

Pasfoto Arthur

Arthur van der Leest

IT-vraagstukken
“If you want to go far, go together!

De samenleving duurzamer maken doe je samen. Daarom is een lokale energiecoöperatie zoals Woerden Energie zo waardevol: als inwoners zetten we ons er samen voor in dat we zelf zeggenschap krijgen in het energiebeleid in onze stad. Ik draag graag mijn steentje bij aan Woerden Energie door te helpen met IT-vraagstukken.

Theo Streng

Theo Streng

Coördinator energieambassadeurs
“Samen werken aan de veranderingen in ons energielandschap.

Onze wereld is voortdurend in ontwikkeling. Ook toekomstige generaties dienen hier goed te kunnen blijven wonen en werken. Voor onze energieopwekking betekent dit in eerste instantie een zorgvuldige analyse van alle marktontwikkelingen. Daarna dienen, na een belangenafweging, stappen gezet te worden die leiden tot de realisatie van een toekomstbestendige energievoorziening.

Albert de Boer

Albert de Boer

Financieel administrateur
“Samen aan de slag om de energietransitie te laten slagen

Het is erg belangrijk om de bewoners kennis te laten maken met de mogelijkheden van een “eigen” energieopwekking en het opslaan van energie, of te investeren in een gezamenlijk energieproject binnen onze gemeente. Woerden Energie is dé plaatselijke energieleverancier en is dé geschikte partner hiervoor om dat te verwezenlijken. Bij Woerden Energie wil ik daaraan ook graag mijn steentje bijdragen.