Ons Team

Wie zijn wij?

Ontmoet de mensen achter Woerden Energie

Koen Hordijk

Voorzitter
“De energietransitie is pas geslaagd als iedereen in Woerden mee kan doen.

De energietransitie is misschien wel de grootste uitdaging van deze tijd.
Verbetering van klimaat, het milieu en de leefomgeving zijn daarbij grote thema’s.
Bijzonder dat ik daaraan een steentje mag bijdragen.

Mark Bouwmeester

Bestuurslid energietechniek
“Het verschil tussen Woerden aan zee of Woerden in zee is immens.

Een zonnepaneel dat warmte levert en elektriciteit: tegenwoordig heet dat een PVT-paneel. Op het ontwerpen ervan ben ik afgestudeerd. En bij het ontwerpen leerde ik een belangrijke les. Meerdere wensen vervullen en meerdere functies combineren: dat levert voor de individuele functies wel wat minder op, maar het totale resultaat is beter. Ook de energietransitie zal voor individuele inwoners voelen als anders dan voorheen en inleveren, maar als we Woerden daarmee niet in zee laten zakken dan is dat het toch waard!

Jurgen Huisman

Bestuurslid communicatie en media
“Samen de zeggenschap in handen houden.

De energietransitie krijgt met iedere dag meer vorm – en dat brengt spanning en onzekerheid met zich mee. Het is om exact die reden dat het zo belangrijk is om naar elkaar te luisteren en samen de besluiten te kunnen nemen. Vanuit die gedachte is Woerden Energie opgericht en vanuit die gedachte zal ik me inzetten voor Woerden en haar inwoners.

Rene van Vliet

René van Vliet

Commissielid administratie
“Lokale energie door en voor onszelf.

Voor mij is het duidelijk: we moeten overstappen naar duurzame energie. Tevens kunnen we alle energie die we zelf nodig hebben lokaal opwekken, delen en gebruiken. Dan zorgen we als lokale gemeenschap voor een duurzame toekomst met lage kosten en met inkomsten die lokaal worden besteed om onze gemeenschap te versterken.

Albert de Boer

Albert de Boer

Financieel administrateur
“Samen aan de slag om de energietransitie te laten slagen

Het is erg belangrijk om de bewoners kennis te laten maken met de mogelijkheden van een “eigen” energieopwekking en het opslaan van energie, of te investeren in een gezamenlijk energieproject binnen onze gemeente. Woerden Energie is dé plaatselijke energieleverancier en is dé geschikte partner hiervoor om dat te verwezenlijken. Bij Woerden Energie wil ik daaraan ook graag mijn steentje bijdragen.

Arthur van der Leest

Arthur van der Leest

IT-vraagstukken en ledenadministratie
“If you want to go far, go together!

De samenleving duurzamer maken doe je samen. Daarom is een lokale energiecoöperatie zoals Woerden Energie zo waardevol: als inwoners zetten we ons er samen voor in dat we zelf zeggenschap krijgen in het energiebeleid in onze stad. Ik draag graag mijn steentje bij aan Woerden Energie door te helpen met IT-vraagstukken.

Brecht van der Laan

Brecht van der Laan

projectleider Zonnegaard in Barwoutswaarder
“Less stuff more adventures

Meer doen met minder: Het inzicht dat je van minder spullen gelukkiger wordt deel ik graag. De energietransitie is, naast een transitie van fossiel naar hernieuwbaar, in mijn ogen dus ook vooral een transitie van centraal en commercieel naar lokaal en gezamenlijk. Ik ben heel blij dat ik daar vanuit Woerden Energie aan kan bijdragen

Erwin Meijer

Erwin Meijer

Penningmeester
“De energietransitie moet, maar wel haalbaar en betaalbaar!

Samen naar een Woerden dat voor een belangrijk deel in haar eigen energiebehoefte kan voorzien. Opgewekt op een duurzame manier waarbij wij als inwoners delen in het voordeel. Zodat ons geld niet langer verdwijnt naar buitenlandse energiereuzen. De generaties na ons hebben ook recht op een mooie toekomst. Daar draag ik vanuit mijn kennis en kunde graag aan bij.

Ivo Thonon

Ivo Thonon

Adviseur energiearmoede, inwonersparticipatie en financiering
“Groene dromen werkelijkheid laten worden

Vanuit Projectbureau Energie van Utrecht adviseer ik Woerden Energie over onder meer het laten meedenken van omwonenden over wind- en zonneparken. Ook adviseer ik over het aanpakken van energiearmoede met de opbrengsten van wind- en zonneparken. Tot slot help ik bij het vinden van financiering voor deze plannen. Ik herken me zeer in de aanpak die Woerden Energie kenmerkt: niet afwachten maar zelf aanpakken!

Johan Pruisken

Johan Pruisken

Adviseur warmtetransitie
“There’s no planet B

We kunnen er niet om heen dat we onze impact op de wereld moeten verminderen om deze bewoonbaar te houden. Die impact zullen we ook in onze directe omgeving moeten verminderen, daarom draag ik graag bij om de energietransitie in Woerden vorm te geven. Als manager bij een technisch adviesbureau zie ik dagelijks de grote uitdagingen van de energietransitie waar we voor staan, maar ook de oplossingen en de energie die het oplevert als we het gezamenlijk opgelost hebben.

John Weeren

John Weeren

Ontwerper, marketing & communicatie
“Communicatie is onmisbare schakel in duurzame keten

Beschermen van deze kwetsbare planeet zie ik als onze plicht. Onder andere als ontwerper en schrijver zet ik me in voor duurzaamheid en bevorder zo goede communicatie en doeltreffende marketing.

Marien Kreuger portret

Marien Kreuger

Commissielid communicatie en media
“Kiezen voor groene energie? Dat kun je het beste zelf doen!

Omdat je samen verder komt dan alleen, ben ik lid geworden van Woerden Energie. Ik ga me inzetten voor de communicatie. Hopelijk leidt dat tot veel leden en mooie projecten waar we allemaal beter van worden!

Stefanie Arndt

Stefanie Arndt

Commissielid communicatie en media
“De energietransitie is ook een persoonlijke transitie.

De energietransitie kan best een spannend onderwerp zijn vanwege zijn omvang en urgentie. Het samen en stap voor stap actie ondernemen kan daarom heel fijn en leuk zijn, en geeft ook nog eens een gezonde portie energie!

Theo Streng

Theo Streng

Coördinator energieambassadeurs
“Samen werken aan de veranderingen in ons energielandschap.

Onze wereld is voortdurend in ontwikkeling. Ook toekomstige generaties dienen hier goed te kunnen blijven wonen en werken. Voor onze energieopwekking betekent dit in eerste instantie een zorgvuldige analyse van alle marktontwikkelingen. Daarna dienen, na een belangenafweging, stappen gezet te worden die leiden tot de realisatie van een toekomstbestendige energievoorziening.