Zon op Dak-projecten

Zon op dak

Woerden Energie is ambitieus en zal een actieve bijdrage gaan leveren aan de lokale energietransitie. De komende jaren zetten wij vol in op het ontwikkelen en uitvoeren van coöperatieve Zon op Dak-projecten. Zo komt de energietransitie echt in een versnelling.

Samen met maatschappelijke organisaties, inwoners en eigenaren van daken realiseren wij in gemeente Woerden zoveel mogelijke zonne-energieprojecten voor groene stroom. Schoon, duurzaam en meestal voordeliger dan fossiele energie. Hiermee zorgen wij voor een beter klimaat en reduceren we tonnen CO2.

Wij realiseren coöperatieve zonne-energieprojecten op daken van bedrijven, agrariërs en VvE’s. Bewoners van de gemeente Woerden kunnen in deze projecten participeren en hebben de mogelijkheid de geproduceerde duurzame energie weer af te nemen. Ieder dak dat wordt benut voor zonne-energie levert een bijdrage aan de verdere verduurzaming van ons elektriciteitsverbruik.

Voor wie?

Zon op Dak-projecten zijn bedoeld voor de daken van bedrijven, VvE’s en agrariërs. Lees verder om te zien wat we doen voor iedere doelgroep.

Interesse in onze aanpak?

Wij sturen het formulier door naar onze projectleider die contact met je zal opnemen

  Aanspreektitel:

  Voornaam

  Voorletters*

  tussenvoegsel:

  Achternaam*

  Telefoonnummer*

  Jouw e-mail*

  Onze partners

  Aanmeldformulier

   Aanspreektitel:

   Voornaam

   Voorletters*

   tussenvoegsel:

   Achternaam*

   Telefoonnummer*

   Jouw e-mail*