Vergunningsprocedure Zonnegaard Lievaart: is geen nieuws, goed nieuws?

Lievaart terrein 2023

Vergunningsprocedure Zonnegaard Lievaart: is geen nieuws, goed nieuws?

Begin april vorig jaar dienden we de vergunningsaanvraag in bij de gemeente. Met maximaal 26 weken doorlooptermijn in ons achterhoofd, dachten we in november uitsluitsel te hebben van de gemeente. De aanvraag blijkt voor de gemeente echter erg complex, en de interne procedures worden langzaam doorlopen. Op dit moment moet er nog één reactie binnenkomen en dan kan de aanvraag naar het College van B&W. Uiteraard is deze gang van zaken ook voor ons teleurstellend.

Gelukkig heeft dit voorlopig geen effect op de planning van de zonnegaard. De volgende stap is het aanvragen van een SDE-subsidie. Wanneer die subsidie dit jaar opengesteld wordt is nog niet bekend, waarschijnlijk pas in het tweede kwartaal. Om een aanvraag te kunnen doen is een vergunning wél een vereiste.

We hebben er nog steeds vertrouwen in dat de vergunning rond is voordat de SDE-ronde opengaat en houden we bij de gemeente een vinger aan de pols.

Is geen nieuws daarmee goed nieuws? Niet per se, maar het is zeker ook geen slecht nieuws. Geen nieuws was in dit geval gewoon… geen nieuws.

We hopen in een volgende update echt nieuws te kunnen brengen over een toegekende vergunning.

Brecht van der Laan
Projectleider Zonnegaard Lievaart