Energiebank Woerden komt eraan!

Energiebank Woerden komt eraan!

Woerden Energie is blij je te melden dat we bezig zijn met de oprichting van een lokale energiebank: Energiebank Woerden.

Energiebank Woerden helpt mensen in hun bestaanszekerheid

En dat is belangrijk! De betaalbaarheid van de energienota, en de gevolgen van de kosten voor niet goed geïsoleerde woningen, is voor een toenemende groep mensen een zeer urgent probleem. Volgens TNO gaat in Woerden om een kleine 1500 huishoudens. Dat is zo’n 1 op de 25 huishoudens! Momenteel is er veel aandacht over dit thema en bestaan er gelukkig meerdere landelijke en lokale steunmaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan de binnenkort aan te vragen energietoeslag voor iedereen met een inkomen tot 140% van het minimumloon. Maar helaas is deze ondersteuning tijdelijk, terwijl de problemen door de toegenomen energiekosten al langer bestaan en helaas niet zo snel zullen verdwijnen.

De Energiebank zal een permanent karakter krijgen

Energiebank Woerden zal er ook zijn nadat de tijdelijke regelingen zijn uitgeblust. We gaan het wiel niet opnieuw uitvinden, maar zullen organisaties ondersteunen die zich al inzetten voor het verduurzamen van onze omgeving. Dit kan bijvoorbeeld met een financiële ondersteuning zijn of voor maatregelen die normaal net buiten de boot vallen, maar ook andere ondersteuningsvormen zijn denkbaar. Hoe dit eruit zal zien, dat ontwerpen we met elkaar.

Woerden Energie zal als initiatiefnemer financieel bijdragen aan het fonds en zal tevens op zoek gaan naar partijen die hieraan mee willen doen. Het gaat nu om een initiële financiële injectie, maar op termijn zal het fonds gevuld worden door winsten uit lokale duurzame energieprojecten. Omdat Woerden Energie geen winstoogmerk heeft, willen we deze winsten lokaal terecht laten komen bij sociale doelen om daarmee een bijdrage te leveren aan het terugdringen van (energie)armoede.

De komende tijd voeren we gesprekken met het maatschappelijk middenveld. We horen graag wat we voor hen kunnen betekenen. Hou de nieuwsbrief daarom in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen met de Energiebank!

Dorien Bartels
projectleider Energiebank Woerden