Kunnen we onze duurzaam opgewekte stroom ook lokaal gebruiken?

vergadering local4local

Kunnen we onze duurzaam opgewekte stroom ook lokaal gebruiken?

Met onze energieleverancier om | nieuwe energie spraken wij over de mogelijkheid om onze lokaal opgewekte stroom van grootschalige zon- en windprojecten ook direct te kunnen afzetten naar bedrijven, gemeente en consumenten.

Hoe organiseren wij ons eigen energiegemeenschap voor duurzame en betaalbare stroom

Als het aan Woerden Energie en onze partner om | nieuwe energie ligt dan organiseren we liever zelf ons eigen energiegemeenschap voor duurzame en betaalbare stroom. Met de plannen van de energietransitie in 2030 zullen we met zon- en windenergie 160 GWh, ofwel 160.000.000 kWh per jaar aan groene stroom produceren, goed voor zo’n 50.000 huishoudens. In gemeente Woerden groeien we naar 22.000 huishoudens, er is dus ook genoeg over voor gemeente, bedrijven en instellingen.

Wat betekent local4local

Local4local betekent dat je samen een energiegemeenschap vormt en een eigen energievoorziening gaat organiseren met eigen spelregels tegen een betaalbare prijs die je zelf (samen) in de hand hebt. Lokaal opgewekte stroom wordt lokaal gedeeld met leden van een energiegemeenschap. Niet alleen leden van de energiecoöperatie zijn hierbij betrokken, maar iedereen die daaraan wil deelnemen zoals burgers, bedrijven, gemeenten en vastgoedondernemers. Dit is waar Woerden Energie als coöperatieve beweging zo snel mogelijk naar toe wil in de energietransitie.

Welke doelstelling hanteren we daarbij? De doelstelling van local4local is het ontwikkelen en implementeren van een coöperatief model voor een integrale, duurzame, collectieve energievoorziening (het local4local-model). Daarbij betaalt de eindgebruiker niet meer dan kostprijs voor zijn energie, met daarbij minimale impact op de lokale energie-infrastructuur. Voor het realiseren van een dergelijke inrichting van de lokale energievoorziening wordt momenteel hard gewerkt door o.a. Energie Samen en om | nieuwe energie om de complexe institutionele, organisatorische en juridische drempels te slechten.
Komende tijd zullen we gesprekken voeren met ondernemers en gemeente om te onderzoeken of we dit local4local-model kunnen toepassen bij ons eerste grootschalige zonnepark Zonnegaard Lievaart.

Koen Hordijk
Voorzitter