Gemeente Woerden organiseerde voor bewoners van Reijerscop een excursie naar windmolenparken. Wij waren erbij.

Excursie windmolens 02032024

Gemeente Woerden organiseerde voor bewoners van Reijerscop een excursie naar windmolenparken. Wij waren erbij.

Op zaterdag 2 maart reed een volle bus met bewoners uit Reijerscop, raadsleden en medewerkers van de gemeente naar windparken in Meeden (midden Groningen) en Dronten (Flevopolder) om ter plekke de windmolens te zien en te horen. De excursie was nuttig om van te leren en inspiratie op te doen.

Het eerste bezoek was aan een groot windpark in Meeden

Een aantal bewoners van Reijerscop had dit project aangedragen. Heel begrijpelijk, want zij maken zich ernstig zorgen over de neveneffecten van windmolens, zoals geluidshinder. Bij de ontwikkeling van dit park zijn er veel dingen misgegaan, het park is vaak in het nieuws geweest. Zo spraken we een bewoonster die aan de rand van het dorp woont en die veel overlast bleek te hebben van een bromgeluid. Het park voldoet aan alle eisen, waardoor de betrokken gemeente niet kan optreden. Tijdens het bezoek werd op ruime afstand nauwelijks of geen geluid van de windmolens ervaren. Er valt wel veel te leren van dit park vooral hoe het niet moet. Zo zijn de eisen voor een windpark in Woerden al drastisch strenger geworden. Ook moeten er vooral strengere geluidseisen gesteld worden aan initiatiefnemers en bouwers van windmolens. In het plaatselijk dorpshuis werd een broodje gegeten en werden we door een aantal betrokken bestuurders informatie over het park verstrekt. Zorgen van bewoners konden niet worden weggenomen, wel konden er lessen worden geleerd.

In de Flevopolder was het tweede windpark dat werd bezocht

In Dronten werden we in een van de zalen in het theatergebouw ontvangen door de wethouder en werd er een presentatie gegeven over de vele gerealiseerde projecten en nog te bouwen windmolens. Anders dan in Meeden, was hier het verhaal, ondanks de grote windparken in de Flevopolder (ruim 130 windmolens) veel positiever. Dit komt omdat in Dronten veel groepen goed samenwerken waaronder een goed georganiseerde energiecoöperatie. Daarna werd een bezoek gebracht aan een locatie met moderne windmolens die net in bedrijf waren gesteld. We konden op een afstand van resp. 500 en 800 meter afstand naar het geluid luisteren. Zo stond op een afstand van ca. 200 meter een windmolen waarvan je enig geluid van de rotor kon horen, op een afstand van 800 meter werd geen merkbaar geluid gehoord.

Samenwerking met een lokale energiecoöperatie van groot belang

Natuurlijk is het belangrijk om goede afspraken te maken met alle partijen die de windmolens bouwen en te zorgen dat daaraan strenge eisen worden gesteld. Maar een lokale energiecoöperatie die de mensen in het gebied kent en die zorgen van de bewoners serieus neemt en die net iets extra’s wil doen om zoveel als mogelijk zorgen en overlast helpt weg te nemen of te beperken, is zeker zo belangrijk. Streven naar zoveel mogelijk lokaal eigendom en zeggenschap, daarin ligt de sleutel om succesvol te kunnen zijn. Daarin ligt de kracht van Woerden Energie.

Koen Hordijk
voorzitter