Goed bezochte informatieavond op 7 november

Informatieavond 7 november 2023

Goed bezochte informatieavond op 7 november

Op 7 november werd bij Plein 7 een geslaagde informatieavond gehouden voor ruim 30 leden en belangstellenden. Tal van interessante onderwerpen, waarmee wij ons bezig houden, passeerden de revue.

Bij de inleiding werd gerefereerd aan het rapport ‘Energielandschap Woerden’

Alweer een jaar geleden werd het rapport Energielandschap Woerden bij het college aangeboden en kregen we gelegenheid om ons verhaal aan de raad te presenteren. Een aantal highlights uit het rapport werd door Koen toegelicht waaronder de opgave voor de gemeente, de speerpunten van Woerden Energie en hoe we het sociaal belang organiseren. Ook het potentieel van Energielandschap Woerden, dat wij met meer windenergie voorstellen, werd verder toegelicht.

Een uitgebreid programma vulde de avond met tal van vragen en discussie

Brecht van der Laan, projectleider van ons eerste grootschalige zonnepark Zonnegaard Lievaart, vertelde uitvoerig over het stroperige proces van de aanvraag voor de vergunning. Alle betrokken partijen voelen de urgentie bij de voortgang en op basis daarvan hopen we dat de vergunning voor het einde van het jaar zal worden verleend. Ook andere sprekers kwamen aan bod. Jelle IJpma sprak als kwartiermaker over de oprichting van Energiebank Woerden, Marjoke Hartogh, bestuurslid van Present, vertelde over de oprichting van de FIXbrigade, Johan Pruisken, adviseur bij Woerden Energie gaf uitleg over de warmtetransitie en de samenwerking met de gemeente over dit onderwerp. Verder kwam het Gebiedsproces Reijerscop, het Zonnecollectief, Zon op Dak projecten, de najaarsactie met om | nieuwe energie en kansen voor waterstof aan bod, dat door Koen werd gepresenteerd.

Mini-enquête over hoe we extern willen communiceren

Jurgen Huisman, bestuurslid en betrokken bij marketing & communicatie, presenteerde het communicatieplan van onze coöperatie. Komend seizoen zullen we een nieuwe toegankelijke website bouwen die tegemoetkomt aan de wensen aan de snelle ontwikkelingen van onze coöperatie. Belangrijk onderdeel vormt daarbij de nieuwsvoorziening met de vele nieuwsberichten die we in een nieuw jasje willen steken. Ook extern zullen we ons laten horen via de lokale kranten, social media, advertenties en persberichten. Uit een kleine enquête bleek dat een ruime meerderheid van de aanwezigen voorkeur heeft voor een communicatiestijl met een duidelijk uitgesproken verhaal op de doelen die we met elkaar willen bereiken.

We kijken terug op een interessante informatieavond, die duidelijk voorziet in een behoefte om goed geïnformeerd te zijn over de ontwikkelingen van onze snelgroeiende coöperatie.

De presentatie van de avond vind je hier: Presentatie informatieavond 7 november 2023

Koen Hordijk
Voorzitter