Zonnegaard Lievaart is een belangrijke stap dichterbij gekomen nu burgemeester en wethouders bereid zijn de omgevingsvergunning te verlenen. Lievaart wordt met tien hectares het eerste grote zonneveld in Woerden. Initiatiefnemers Woerden Energie en BHM Solar zijn blij met het groene licht. ,,Het is de meest ideale locatie.”

De plek waar de zonnepanelen komen te staan is nu nog een perenboomgaard in Barwoutswaarder. Het college is voornemens de vergunning voor het zonnepark af te geven. Alleen LTO Noord en de commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed hebben een negatief advies uitgebracht. LTO ziet ’de komst van een zonneveld als een grote bedreiging voor de ontwikkelingsmogelijkheden en daarmee het voortbestaan van de omliggende agrarische bedrijven.’

Niet zo zwaarwegend

De commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed adviseerde de onderste groene strook van de boomgaard grenzend aan de spoorlijn vrij te houden, zodat dit ’onderdeel blijft van het landschap en vanuit de trein een ononderbroken groenzone gehandhaafd blijft’. Vierstra: ,,dit advies hebben we gehoord, maar vonden dat niet zo zwaarwegend.” Zonnegaard Lievaart is goed voor een vierde van de duurzame energie, die Woerden via zonne-energie de komende jaren volgens afspraak moet gaan opwekken.

Progressief Woerden heeft via schriftelijke vragen al twee keer op een besluit van burgemeester en wethouders over de aanvraag van de vergunning aangedrongen. Voor het laatst nog eind vorig jaar. Woerden Energie heeft maart vorig jaar de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. De gebruikelijke termijn voor een dergelijke aanvraag is 26 weken, maar deze was december vorig jaar al ruim verstreken. Progressief Woerden vreesde dat Woerden Energie hierdoor subsidie zou mislopen.

Meest ideale locatie

Wethouder Vierstra erkent dat het vanwege een tekort aan personeel iets langer heeft geduurd voordat de vergunningsaanvraag in behandeling werd genomen. Projectleider Brecht van der Laan noemt het akkoord van burgemeester en wethouders ‘zeker goed nieuws.’ Hij wijst erop dat er nog een lange weg te gaan is. We kunnen pas subsidie aanvragen als de omgevingsvergunning definitief is. Dat is het geval wanneer ook de gemeenteraad akkoord is en zes weken na het groene licht van de raad geen bezwaren binnenkomen. Brecht verwacht niet veel weerstand van omwonenden: het is de meest ideale locatie, er wonen bijna geen mensen. Met die er wonen, hebben we uitgebreid gesproken. Rond de boomgaard staat een haag die de zonnepanelen uit het zicht houdt. De projectleider schat in dat pas in 2025 met de tweede fase (de aanleg van het zonnepark in Barwoutswaarder) begonnen kan worden. De panelen moeten duurzame stroom gaan leveren aan 3800 huishoudens. De bouw ervan kost grof geschat tien miljoen euro. Inwoners van Woerden kunnen financieel participeren in het project.

René Cazander, verslaggever AD
Ingekort artikel

Link naar oorspronkelijk artikel

Categorieën: Nieuws