Het is alweer een tijd geleden dat we verslag uitbrachten over de zonne-installatie van Beukehof van Dam. Een goed moment om je op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen.

Na augustus vorig jaar hebben wij intensief geprobeerd contact te houden met installateur Wijsman & Verburg om de problemen met de installatie te kunnen verhelpen. Het bleek helaas onmogelijk om met deze installateur in contact te komen, wat ertoe geleid heeft dat wij in september een aangetekende brief hebben gestuurd, waarin wij het bedrijf in gebreke hebben gesteld en gevraagd hebben om de problemen alsnog op te lossen.

Er kwam geen reactie op deze brief zodat we op zoek moesten naar andere manieren om een oplossing voor de problemen te vinden. We hebben intussen de installatie door een onafhankelijk bureau laten onderzoeken en een technisch advies is uitgebracht. We hebben ook SolarProf gevraagd of zij ons wilden helpen en zij hebben een offerte uitgebracht voor de werkzaamheden.

Op 30 januari kregen we tot een onze stomme verbazing een telefoontje van de installateur met de mededeling dat zij op vrijdag 2 februari een monteur zouden sturen om de technische gebreken te verhelpen. Wij zijn hiermee akkoord gegaan onder voorwaarde dat alle problemen eenmalig worden opgelost en dat verder uitstel ontbinding van het contract zal betekenen.

Als de technische problemen zijn opgelost, betekent het nog niet dat de installatie optimaal energie levert. Het kan in bepaalde gevallen nog steeds voorkomen dat het net wordt overbelast raakt (netcongestie). Dat probleem zullen we dan met Stedin moeten oplossen.

Eerst zullen de zaken met de installateur worden afgerond, dat zal ongetwijfeld al een beter resultaat opleveren, daarna nemen we een volgende stap richting de netbeheerder.

In de loop van maart zullen we voor de deelnemers van Beukehof van Dam een informatieve vergadering beleggen om uitleg te geven over de gevolgen van de inleg van de participatie.

Koen Hordijk
voorzitter

Categorieën: Nieuws