Informatieavond zonne-installatie Beukehof van Dam in Zegveld

Informatieavond Beukehof Van Dam

Informatieavond zonne-installatie Beukehof van Dam in Zegveld

Dinsdag 28 juni was een historisch moment omdat we voor de deelnemers van Beukehof van Dam in goede sfeer een informatieavond hebben gehouden voor ons eerste project dat binnenkort gerealiseerd zal worden.

De voorzitter blikt terug over de ervaringen met zon op dak projecten

Koen verwelkomt de tien aanwezigen en vertelt dat Woerden Energie de afgelopen twee jaar hard gewerkt heeft aan de vele kansen voor zon-op-dak projecten, maar waarvan uiteindelijk dit duurzame project als eerste in de geschiedenis van onze coöperatie zal worden gerealiseerd.

Projectleider Paul Nagtegaal geeft uitleg en beantwoord de vragen

Aan de hand van een mooie presentatie legt Paul uit hoe de omvang van de installatie tot stand is gekomen. Ook van Dam zal naast de coöperatieve installatie van 182 panelen voor hun eigen elektriciteitsverbruik een installatie met 182 panelen gelijktijdig laten aanleggen. Voor de coöperatieve installatie komt een aparte aansluiting met monitoring waar we straks via een eigen app kunnen aflezen hoeveel energie de installatie opwekt.

Paul legt uit hoe Woerden Energie gebruik maakt van het Realisatiefonds van Energie Samen en de veelheid aan informatie die aangeleverd moest worden om aan alle voorwaarden te voldoen om de lening voor de financiering mogelijk te maken.
Paul vertelt verder uitgebreid over de verschillende technische en financiële aspecten die de totale investering vormen.

Er komt een vraag over de opbrengsten van stroomverkoop, nu de elektriciteitsprijzen zo hoog zijn. Paul laat zien hoe de subsidie en prijzen op elkaar inwerken. Ook legt hij uit dat we geen problemen hebben met negatieve stroomprijzen.
Paul maakt een compliment aan alle deelnemers voor de snelheid van inschrijving waardoor we nog tijdig voor een vaste rente van 3% konden opteren zodat een gunstig rendement kan worden verkregen.

Binnenkort moet de installatie worden uitbesteed, vooral ook omdat de prijzen van bepaalde onderdelen sterk in de lift zitten. Paul geeft aan, dat we snel actie moeten ondernemen om de prijzen vast te leggen.

Er werd nog gevraagd naar de herkomst van de zonnepanelen. In dit project is geen specifieke voorkeur uitgesproken, maar omdat de meeste panelen uit China komen zal dit project daarmee vrijwel zeker worden uitgevoerd. Hopelijk kunnen we in de nabije toekomst voor Europese productie kiezen, waarnaar onze voorkeur uitgaat.

Zoals het er nu uitziet zal de installatie uitgevoerd en in gebruik worden genomen in het laatste kwartaal van dit jaar. Na de vakantie hopen we hierover concretere informatie te kunnen geven.
We kijken allen uit naar het welslagen van dit eerste project!

Mark Bouwmeester
Bestuurslid