De raad van gemeente Woerden heeft op 15 juli 2021 de opgave voor duurzame elektriciteit tot 2030 vastgesteld met een bandbreedte van 118 tot 138 GWh. Dit is conform het advies van het college in het basis scenario.

Zon en Wind

Dit gaat over projecten die zon- en windenergie opwekken. Gemeente Woerden gaat de opgave, samen met omliggende gemeenten, afstemmen, maar er wordt geen gezamenlijk bod gedaan voor de regionale energiestrategie (RES U16).
Er is besloten dat een verhouding van 50% voor zon- en 50% voor grootschalige windprojecten wordt gerealiseerd. Daarnaast bestaat de voorkeur uit naar zoveel mogelijk kleinschalige opwek tussen 42 en 50 GWh.

Wat betekent dit in de praktijk?

Om dit basisscenario te kunnen bereiken zullen twee grote turbines van 5,6 MW of vier middelgrote van 3,5 MW en 40 ha zonnevelden gerealiseerd moeten worden. Daarnaast zullen kleinschalige Zon op Dak projecten (60.000 panelen) en Zon op Erf projecten (10 ha zonnevelden) en Wind op Erf projecten (15 molens met ashoogte van 25 meter) voor 2030 gerealiseerd moeten worden om de doelstellingen met dit scenario te kunnen realiseren.

Hoe gaat Woerden dat doen?

Belangrijk voor Woerden Energie is dat de gemeenteraad kiest voor participatie, het vroegtijdig betrekken van omwonenden en andere belanghebbenden bij de gebiedsprocessen van Reijerscop en Barwoudswaarder. Ook streeft de gemeente naar een zo hoog mogelijk lokaal eigenaarschap van ten minste 50% per project. Realisatie van de grootschalige projecten dient te gaan via het uitschrijven van maatschappelijke tenders. Dat betekent dat Woerdenaren mee gaan ontwerpen, mee gaan bepalen, mee gaan investeren en ook mee gaan profiteren van de lokale duurzame energie projecten.

Mark Bouwmeester
Bestuurslid energietechniek

 

Categorieën: Nieuws